Zakład Komunalny w Opolu ogłosił przetarg na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, która będzie produkować tańsze ciepło i energię, w wyniku czego elektrociepłownia spali o 10 tys. ton węgla mniej. Mimo to część mieszkańców sprzeciwia się realizacji inwestycji.

Reklama

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów, której budowa ma być zrealizowana w ramach Centrum Zielonej Transformacji to jedno z kluczowych przedsięwzięć Zakładu Komunalnego w Opolu. Według założeń instalacja będzie nie tylko źródłem energii, ale ma pełnić również funkcję centrum edukacyjnego, gdzie mieszkańcy będą mogli zdobyć wiedzę na temat gospodarki odpadami i środowiska.

Jak informuje Zakład Komunalny w Opolu, projekt budowy ITPO ma na celu pełną reorganizację gospodarki odpadowej miasta, dostosowując ją do zasad gospodarki obiegu zamkniętego, co korzystnie wpłynie na realizację celów w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i składowania jak najmniejszej ilości odpadów. Dzięki temu, że instalacja termicznego przekształcania odpadów produkować będzie ciepło i prąd, mieszkańcy oszczędzą na rachunkach za energię, a ponad to ustabilizują się też koszty zagospodarowania odpadów. Spółka wskazuje wiele korzyści z powstania ITPO, które przełożą się na poprawę komfortu życia mieszkańców, mimo to Opolanie są przeciwni inwestycji.


Czytaj też: „ITPO dla Grudziądza”. Kolejna Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów na mapie Polski


„W Europie likwidują, u nas budują!”

W mieście zawiązał się Komitet Społeczny Stop Spalarni w Opolu, który aktywnie działa przeciw budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, niosąc na transparentach hasło: „W Europie likwidują, u nas budują!”. Zakład Komunalny w Opolu odpiera ten i wiele innych argumentów aktywistów, które wprowadzają w błąd opinię publiczną i szerzą powstawanie mitów na temat Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów.

Opolski Zakład Komunalny przedstawia kontrargumenty dla treści komunikowanych przez Komitet Społeczny Stop Spalarni. W odpowiedzi na hasło z transparentów spółka pisze, że na terenie Europy działa ponad 500 takich instalacji i planowana jest budowa nowych. Na argument dotyczący niespełniania zasad GOZ w trakcie procesu przekształcania odpadów, ZK Opole odpowiada:

Od 25% do 35% wytwarzanych odpadów nie nadaje się do recyklingu, ale jako odpady kaloryczne (palne) nie mogą być trwale składowane. Jedyną formą ich zagospodarowania jest odzysk termiczny, czyli wykorzystanie ich jako paliwa do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Ponownie należy podkreślić, że termicznemu przekształceniu nie są poddawane odpady, które nadają się do recyklingu.

Niechętni inwestycji aktywiści twierdzą też, że instalacja wpłynie na wzrost cen odbioru odpadów od mieszkańców, podczas gdy Zakład Komunalny pisze, że jest dokładnie odwrotnie:

Realizacja ww. inwestycji ma na celu stabilizację cen odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Miasta Opola i spełnienie wymogów unijnych w zakresie recyklingu i składowania odpadów.

A jednak powstanie

Komitet Stop Spalarni w Opolu zarzuca planowanej instalacji omijanie norm poprzez zaniżanie jej przepustowości i szerzy informacje jakoby całe miasto miało być przeciwne inwestycji. Zakład Komunalny w Opolu odpiera zarzuty i przekonuje, że od września 2022 roku prowadzi merytoryczny dialog w sprawie budowy Centrum Zielonej Transformacji, w wyniku czego projekt zyskał wsparcie społeczne, m.in. mieszkańców Groszowic, którzy widzą w nim realną szansę na zmniejszenie uciążliwości, a tym samym na poprawę jakości życia i atrakcyjności tej dzielnicy.

Wszystko wskazuje jednak na to, że ITPO w Opolu powstanie. 6 lutego ogłoszono przetarg na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Formule “Zaprojektuj i Wybuduj” co oznacza, że wykonawca stworzy projektu i go zrealizuje. Taka formuła gwarantuje spójność działań oraz efektywność procesu, od etapu planowania po fazę eksploatacji.

Na ten cel Spółka pozyskała finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu 2.1.3. Racjonalna gospodarka odpadami w Części 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne. Łączna suma dofinansowania to 130 235 600, zł na którą składa się bezzwrotna dotacja oraz pożyczka.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

źródło, zdjęcie: Zakład Komunalny w Opolu

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE