Od kilku tygodni działa oczyszczalnia ścieków w Brzesku, która jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią przemysłową w aglomeracji obsługującą poza Browarem Okocim miasto Brzesko oraz kilka sąsiednich miejscowości gminy o przepustowości około 10 000 m3/dobę.

W okresie od lipca 2019 do listopada 2020 roku realizowana była inwestycja budowy instalacji biogazu, instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z kotłownią gazową, na terenie Browaru Okocim – Oczyszczalni Ścieków w Brzesku, należącej do Carlsberg Supply Company Polska S.A. Wartość tej inwestycji to 1,7 mln zł.

Reklama

Jest to przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii z odpadów, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych. Inwestycja realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” z zakresem robót, który obejmował:

 • montaż prefabrykowanego, dwumembranowego zbiornika na biogaz o pojemności 700 m3,
 • montaż instalacji odsiarczania biogazu,
 • montaż węzła tłocznego biogazu,
 • montaż instalacji doziemnej gazu ziemnego i biogazu,
 • montaż punktu redukcyjno-pomiarowego,
 • montaż układów pomiarowych biogazu (pochodnia oraz kotłownia),
 • demontaż kotłów na paliwo stałe wraz z osprzętem,
 • dostosowanie pomieszczenia kotłowni,
 • montaż dwóch kotłów gazowych typu Vitoplex 300 firmy Viessmann o mocy 300 kW każdy,
 • montaż urządzeń technologicznych kotłowni gazowej wraz z podłączeniem instalacji odbiorczych,
 • budowę instalacji i sieci elektrycznych i AKPiA,
 • instalacja odgromowa budynku bio-kotłowni i zbiornika biogazu,
 • rozruch wybudowanych i zmodernizowanych obiektów.

Inwestycja miała na celu wykorzystanie powstającego na Oczyszczalni Ścieków w Wydzielonych Komarach Fermentacyjnych biogazu z osadów ściekowych, który w swoim składzie ma zawartość około 55% metanu – CH4, 35% dwutlenku węgla CO2, siarkowodoru H2S poniżej 100 ppm oraz kaloryczności 22 MJ/m3.

Dzisiaj, po półrocznym okresie eksploatacji instalacji wiadomo już, że szacowana wcześniej średniodobowa ilość powstającego biogazu, pokrywa w 100% zapotrzebowanie Oczyszczalni Ścieków na ogrzewanie WKF-ów oraz budynków znajdujących się na obszarze OŚ. Od listopada 2020 odzyskiwany jest biogaz, z którego około 70% wykorzystuje się na bieżące potrzeby, natomiast pozostałe 30% stanowi rezerwę, która planowana jest do wykorzystania w celu pozyskania energii elektrycznej z procesu kogeneracji.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Do czasu oddania tej inwestycji biogaz uwalniany był do atmosfery bądź spalany na pochodni. Zmiana sposobu ogrzewania komór z kotłowni węglowej, w której dotychczas spalano koks, pozwoliła wyeliminować całkowicie ten rodzaj paliwa, jak również pozwoliła wyeliminować dodatkowe źródło energii cieplnej pochodzącej z dostarczanego gazu skroplonego. Na wypadek sytuacji braku biogazu (awaria, brak ładunku osadu) wykonano przyłącze gazu ziemnego jako dodatkowego/rezerwowego źródła zasilania kotłowni. Nowa inwestycja Carlsberg Polska przyczyniła się do ograniczenia emisji CO2 przez Browar Okocim.

To kolejny krok w kierunku realizacji do 2030 roku celów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg – Together Towards ZERO. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do zera, obniżenie o połowę zużycia wody w browarach należących do Grupy Carlsberg na całym świecie, redukcja do zera liczby wypadków we wszystkich zakładach i biurach Grupy oraz zapewnienie konsumentom 100% możliwości wyboru bezalkoholowych wariantów piw, to główne cele strategii zrównoważonego rozwoju pn. Together Towards ZERO.

Carlsberg Polska, będący częścią Grupy Carlsberg, realizuje te cele w swoich biurach i trzech browarach: Browarze Bosman w Szczecinie, Browarze Kasztelan w Sierpcu i Browarze Okocim w Brzesku.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Michał Turlej Kierownik Oczyszczalni Ścieków Browar Okocim Carlsberg Polska
Zdjęci: Browar Okocim Carlsberg Polska
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE