10 i 11 grudnia odbędzie się jedno z najważniejszych w tym roku wydarzeń adresowanych dla branży biogazowej. III Kongres Biogazu ponownie skupi się na kluczowych dla tego sektora OZE kwestiach: systemie wsparcia dla biogazowni, zmianach prawnych dotykających biogazownie, rozwiązaniach technologicznych, kierunkach rozwoju dla biogazu.

Reklama

Program wydarzenia będzie koncentrował się na szansach dla biogazu w 2019 roku. Przewidziana na zakończenie I sesji tematycznej dyskusja panelowa z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli rządu przesunie tym razem punkt ciężkości z prelekcji na żywą dyskusję z udziałem uczestników konferencji  dotyczącą najważniejszych kwestii warunkujących rozwój biogazowni w przyszłym roku. – Wprowadzamy nowości, takie jak sesja networkingowa, by jeszcze lepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom branży. A ta chce przede wszystkim wymiany doświadczeń i spotkań B2B – komentuje Maciej Kosiński z Biomass Media Group, organizator III Kongresu Biogazu.

Podczas wydarzenia nie zabraknie interesujących case studies, pokazujących zrealizowane z sukcesem inwestycje biogazowe z zagranicy, które mogą być inspiracją dla polskich inwestorów. Ważnym elementem programu będzie wyciągnięcie wniosków z tegorocznych aukcji dla biogazowni oraz temat kogeneracji w 2019 roku.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji Kongresu Biogazu eksperci z rynku pokażą aktualne rozwiązania technologiczne dla instalacji oraz zaprezentują sposoby optymalizacji pracy biogazowni.

Rejestracja na III Kongres Biogazu: https://magazynbiomasa.pl/kongres-biogazu/rejestracja/

Program III Kongresu Biogazu*

10 – 11 grudnia 2018 r., Hotel Ossa k/Rawy Mazowieckiej

I dzień: 10 grudnia 2018 r.

8:00 – 10:00 – rejestracja uczestników, poczęstunek kawowy

10:00 – otwarcie III Kongresu Biogazu

Maciej Kosiński, Biomass Media Group

10:10 – 12:30 – I Sesja: Aktualne problemy i wyzwania branży biogazu w Polsce

 1. Wykład otwierający: 2018 – rok przełomu czy stagnacji?
 2. Wyzwania dla biogazu w 2019 roku – skutki programu azotanowego oraz nowelizacji ustawy o nawożeniu
 3. Biometan – techniczne aspekty wtłaczania biogazu do sieci
 4. Biogaz w Polsce w 2018 i 2019 roku – dyskusja panelowa z udziałem ekspertów, przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                               Moderacja: Jolanta Kamińska „Magazyn Biomasa”

12:30 – 12:50 – Przerwa kawowa

12:50 – 14:30 – II Sesja: Kierunek odpady

 1. Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu
 2. Produkcja biogazu z odpadów komunalnych – przyszłościowy kierunek
 3. Utylizacja bioodpadów w aglomeracjach miejskich – przykład niemiecki
 4. Ustawa o odpadach a biogazownie. Szansa czy zagrożenie?

14:30 – 15:30 – Lunch

15:30 – 16:30 – III Sesja: Technologie i eksploatacja instalacji biogazowych

 1. Małe biogazownie – gdzie mają sens?
 2. Prelekcja firmy partnerskiej
 3. Prelekcja firmy partnerskiej
 4. Biogaz w transporcie – nowe otwarcie?

 16:30 – 17:30 – Sesja networkingowa

19:30 – 20:00 – Loteria wizytówkowa

20:00 – Kolacja branżowa

II dzień: 11 grudnia 2018 r.

10:00 – 12:00 – Sesja IV: Kogeneracja

 1. Wzrost cen prądu i emisji CO2 a rozwój biogazowni
 2. Wsparcie dla kogeneracji w 2019 r.
 3. Ciepło w biogazowni – jak wykorzystać potencjał
 4. Biogazownia bez kogeneracji – rachunek ekonomiczny

12:00 – 13:00 – Panel podsumowujący III Kongres Biogazu

13:00 – 13:20 – Zakończenie III Kongresu Biogazu

13:20 – 14:20 – Lunch

Rejestracja na III Kongres Biogazu: https://magazynbiomasa.pl/kongres-biogazu/rejestracja/

Kontakt w sprawie współpracy: biogaz@biomassmediagroup.pl, + 48 790 439 216, + 48 792 122 038

* Program wydarzenia może ulec zmianie.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE