I Narodowy Kongres Biometanu już wkrótce! Dlaczego warto wziąć w nim udział? Oto zapowiedź i szczegółowy program wrześniowej imprezy.

Reklama

Zużycie gazu ziemnego w Polsce rośnie sukcesywnie w ostatnich latach (rekord padł w 2017 roku – ponad 17 mld m3) choć, co za tym idzie, rośnie też jego import, który w ubiegłym roku wyniósł ponad 13,5 mld m3. Jedynie mniej niż  1/5 zapotrzebowania na gaz ziemny zaspokajamy krajowym wydobyciem.

_________________________________________

KLIKNIJ: I NARODOWY KONGRES BIOMETANU

Rejestracja, oferta uczestnictwa, pakiety sponsorskie

_________________________________________

 

Tymczasem połowę zużycia krajowego gazu ziemnego można by zastąpić polskim biometanem! Wg obliczeń naukowców z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdyby wykorzystać biomasę uboczną z rolnictwa i bioodpady, jak:

 • ok. 90 mln t obornika, gnojowicy i pomiotu;
 • 8 mln t słomy zbóż i rzepaku (z ogólnej liczby ponad 30 mln t);
 • 4 mln t słomy kukurydzianej;
 • odpadowa biomasa roślinna (np. z obszarów chronionych, cennych przyrodniczo itp.);
 • odpady z przetwórstwa żywności, cukrowni, rzeźni, ubojni, mleczarni, gorzelni oraz refood czyli przeterminowana i zepsuta żywność);

wówczas biometanownie zasilane tymi substratami mogłyby wyprodukować 7,8 mld m3 metanu.

Co więcej – wliczając w to wykorzystanie upraw energetycznych (kukurydza na kiszonkę, buraki itp.) oraz sektor  komunalny – docelowo udział biometanu w krajowym zużyciu stanowiłby większość. Nie należy zapominać też o  jeszcze bardziej intratnym kierunku, czyli eksporcie biometanu do Europy Zachodniej, gdzie zapotrzebowanie na  niego gwałtownie wzrasta – znacznie szybciej niż podaż.

Gdzie w tej sytuacji znajduje się polski rynek biometanu?

On jeszcze nie istnieje, nie mamy bowiem ani jednej biometanowni. Wynika to głównie z bardzo dużych problemów  formalno-prawnych i generalnie małego entuzjazmu w tym temacie krajowych potentatów typu PGNiG. Niemniej już teraz w Polsce zapotrzebowanie na biometan jest – zarówno ze strony zachodnich korporacji wykorzystujących gaz  ziemny i chcących być bardziej „eko”, ale także w sektorze transportu, w którym na pewno nie osiągniemy  planowanego udziału biopaliw w 2020 roku.

Aktualnie toczy się w Polsce kilka inwestycji przełomowych dla uruchomienia rynku biometanu. Aby ruszyć z  inwestycją i zacząć sprzedawać gaz z biogazowni do sieci, trzeba przygotować aż 13 różnego rodzaju umów  handlowych i decyzji administracyjnych.

_________________________________________

KLIKNIJ: I NARODOWY KONGRES BIOMETANU

Rejestracja, oferta uczestnictwa, pakiety sponsorskie

_________________________________________

Aktualnie są w Polsce 2 instalacje w budowie, które posiadają komplet tych umów i decyzji, co sprawia, że są w pełni  gotowe do zatłaczania gazu do sieci. Należy się spodziewać, że po ich uruchomieniu rozwiąże się worek z kolejnymi  inwestycjami, do teraz bowiem próby inwestorów rozbijały się o mury administracyjno-formalne, o czym opowie  podczas Kongresu prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu pan Marek Pituła. Wszystko wskazuje na to, że bariery te zostały jednak pokonane i rynek biometanu właśnie rusza.

Jak przygotować instalację do sprzedaży gazu pod względem administracyjnym, prawnym, technicznym i  technologicznym, dowiedzą się Państwo podczas I Narodowego Kongresu Biogazu. Serdecznie zapraszamy!

I Narodowy Kongres Biometanu – program:

PONIEDZIAŁEK, 24 września 2018 r.

 • 8:30 – 9:45 Rejestracja uczestników przy kawie
 • 10:00 – 10:10 Otwarcie I Narodowego Kongresu Biometanu
 • 10:10 – 10:30 Wykład otwierający: Polski biometan – nowe perspektywy dla krajowych wytwórców energii – prof. Jacek Dach
 • 10:30 – 11:30 Sesja I: Technologie fermentacji
  • Dobór substratu kluczem do sukcesu
  • Przegląd technologii fermentacji
  • Możliwości produkcji biowodoru i biometanu w Polsce
 • 11:30 – 13:00 Sesja II: Technologie oczyszczania biogazu
  • Oczyszczanie z siarkowodoru i amoniaku – przegląd dostępnych technologii
  • Przegląd i omówienie dostępnych technologii oczyszczania biogazu do biometanu
  • Polska technologia kriogeniczna
  • Polska technologia membranowa
  • Problemy eksploatacyjne oczyszczania biogazu
 • 13:00 – 13:30 Przerwa na kawę
 • 13:30 – 14:50 Sesja III: Gospodarka biometanem
  • Aspekty techniczne wtłaczania biometanu do sieci gazowych
  • Prawne aspekty wtłaczania metanu do sieci
  • Biometan jako ekologiczne paliwo w transporcie
  • Kompresja lub skraplanie biometanu dla celów transportu
  • Certyfikacja biometanu
 • 14:50 – 15:40 Lunch
 • 15:40 – 16.40 Sesja IV: Infrastruktura sieciowa
  • Zasady działania systemu oraz niezbędne wyposażenie
  • Eksploatacja instalacji do wtłaczania biometanu do sieci
  • Handel biometanem: aspekty administracyjno-prawne
 • 15:40-16:40 Sesja V: Doświadczenia z rynków zagranicznych
  • Finlandia
  • Systemy produkcji i dystrybucji biogazu do lokalnych sieci gazowych w Chinach
  • Norwegia
  • Niemcy
 • 16:40 – 17:40 Panel dyskusyjny podsumowujący pierwszy dzień Kongresu
 • 17:40 – 18:00 Zakończenie I dnia Kongresu wraz z uroczystym podziękowaniem dla Partnerów
 • 20:00 Kolacja branżowa

WTOREK, 25 września 2018 r.

 • 10:00 – 13:00 Wizyta studyjna w instalacji biometanowej
 • 14:00 Lunch i zakończenie Kongresu
* Program Kongresu może ulec zmianie

_________________________________________

KLIKNIJ: I NARODOWY KONGRES BIOMETANU

Rejestracja, oferta uczestnictwa, pakiety sponsorskie

_________________________________________

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE