Rola biomasy w wypełnianiu celów klimatycznych

Green Deal 2050

Najnowsze inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie neutralności klimatycznej, rolnictwa ekologicznego oraz bioróżnorodności dokonują całkowitej przebudowy sposobu życia i stawiają gospodarkę biomasą w zupełnie nowym świetle. Tradycyjne systemy nie dadzą się utrzymać, dlatego potrzebne jest zupełnie nowe podejście, któremu uda się wypełnić zobowiązanie neutralności klimatycznej do roku 2050.

Kongres Biomasy

Biomasa jest jedynym odnawialnym źródłem energii nie tylko redukującym emisje CO2, ale dającym „efekt ujemny”. Oznacza to, że prawidłowa gospodarka biomasą może na trwale zmniejszać ilość dwutlenku węgla w obiegu, a nie tylko redukować emisje, ograniczające nowe ilości tego gazu.

W tym celu należy prowadzić kompleksową i skojarzoną gospodarkę składającą się z poniższych elementów, wpływających na propozycję modelu wykorzystania biomasy w 2050 roku:

 1. Plantacje drzew szybko rosnących na cele konstrukcyjne – zakładane na słabych glebach rolnych, miejskich i leśnych. Sadzone drzewa w znacznym stopniu przetwarzają CO2 na tlen i po maksymalnie 20 latach nadają się na budulec. Ilość węgla w obiegu ulega redukcji, gdyż jest on wiązany w masie drewna.
 2. Przestawienie europejskiego budownictwa na konstrukcje z drewna wzorem budownictwa kolonialnego – USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, RPA itd.
 3. Zagospodarowanie odpadów po wykonaniu konstrukcji do produkcji pelletu.
 4. Wprowadzenie systemu niepełnego spalania pelletu i użycie produktu do zakładania Ogrodów Permakultury (OP). Ogrody owe pozwalają zrealizować najnowszą inicjatywę Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” i są przyszłością rolnictwa ekologicznego. Możliwe jest założenie i prowadzenie w pełni funkcjonalnego OP nie tylko na terenach wiejskich, ale i w mieście.
 5. Zagospodarowanie pozostałości biomasy z poprzednich etapów przetwarzania do celów wytwarzania biometanu. Jako wsad biogazowi użyć można oczywiście jakikolwiek inny materiał odpadowy.
 6. Stworzenie centrów przetwarzania biomasy (CPB).

Budownictwo drewniane – szkieletowe

W koloniach od dobrych 200 lat buduje się coraz więcej domów z drewna. Ta praktyka sprawdziła się od strony technicznej, ekonomicznej i zdrowotnej. Wprowadzenie w Europie budownictwa szkieletowego (w tym deskowania ścian i dachów w miejsce płyt OSB) na masową skalę daje olbrzymie korzyści klimatyczne. Wymienię tutaj tylko niektóre:

 1. Trwałe związanie CO2 w konstrukcji domu na co najmniej 300 lat. Po tym okresie materiał można dalej przetworzyć w rozmaity sposób np. na pellet lub wsad do biogazowni.
 2. Proces budowy minimalizuje zużycie energii – znacznie mniejsze ilości cementu, stali i zupełna eliminacja energochłonnych produktów z gliny – cegła, pustaki itp.
 3. Radykalne zmniejszenie transportu materiałów budowlanych i związanych z tym emisji CO2, gdyż materiał pochodzi z lokalnych CPB.
 4. Możliwość łatwego wykonania domów zbliżonych parametrami do „domu pasywnego” i wynikająca z tegoż minimalizacja ilości zużywanej energii w eksploatacji. Domy takie powinny posiadać własną małą elektrownię – fotowoltaika, pionowy wiatrak, hydroelektrownia, elektrownia zasilana pelletem itp.

Nowy sposób wykorzystania pelletu

Obecne systemy grzewcze wykorzystujące pellet należy zmodyfikować tak, aby uzyskać wymagane efekty klimatyczne. Ponownie omówione zostaną tylko niektóre aspekty:

 1. Dostarczanie klientowi kompleksowych rozwiązań poprzez połączenie urządzenia spalającego z magazynem – buforem ciepła (MC). Taki magazyn to tanie urządzenie pozwalające na spalanie wsadowe i w ten sposób optymalizujące emisje. Ponadto można je także podłączyć do innych OZE i pozyskiwać energię cieplną w sposób skojarzony.
 2. Niepełne spalanie z zachowaniem ok. 30 proc. węgla w postaci stałej daje znaczną korzyść klimatyczną i redukuje ilość emisji cząstek stałych, co zmniejsza ilość smogu. Wymaga to modyfikacji konstrukcji pieców.
 3. Taką pozostałość niepełnego spalania można użyć jako jeden z podkładów w Ogrodach Permakultury w sposób trwały eliminując węgiel z obiegu i dając ujemny efekt CO2 w spalaniu. Węgiel ten pojawia się w obiegu w postaci pożywienia i ostatecznie trafia do biogazowi.
 4. Oczywiście pellet można wykorzystać na wiele innych sposobów, a nie tylko do celów grzewczych, ale to powinno być przedmiotem osobnego opracowania.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski