Gas Infrastructure Operators of Europe opublikował swoje stanowisko w kwestii roli, jaką biometan może spełniać w ramach transformacji systemów energetycznych. Na korzyść odnawialnego gazu działa fakt, że istniejące sieci gazowe i magazyny są w stanie wykorzystywać go zamiast gazu ziemnego. To sprawia, że synergia tych gazów może pomóc w przejściowym okresie transformacji.

Reklama

GIE wspiera biometan

Jako gaz odnawialny dostępny na rynku europejskim, biometan ma potencjał, aby zastąpić znaczną część dostaw gazu ziemnego, przyczyniając się do budowy bardziej ekologicznego i wydajniejszego systemu energetycznego. Jest to zgodne z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską w Planie REPowerEU, wedle którego roczna produkcja biometanu do 2030 r. ma wynosić 35 mld m3. GIE, którego zadaniem jest wspieranie tej transformacji, w 2022 r. powołało wyspecjalizowaną grupę roboczą ds. biometanu.


Czytaj też: Substraty dla biogazowni rolniczych. Lista już funkcjonuje


5 kroków do biometanowego sukcesu

Stanowisko GIE zawiera 5 rekomendacji, których wypełnienie, zdaniem stowarzyszenia, doprowadzi do uwolnienia potencjału biometanu. Są to:

  1. Ustanowienie równych warunków działania w zakresie OZE.
  2. Stworzenie ogólnounijnego systemu certyfikacji dla transgranicznego handlu gazem odnawialnym.
  3. Opracowanie sprawiedliwych ram regulacyjnych dla technologii i sieci dotyczących gazu odnawialnego.
  4. Eliminacja transgranicznych spowolnień poprzez promowanie kontroli jakości i wysokich standardów.
  5. Podnoszenie świadomości na temat konieczności i korzyści stosowania gazu odnawialnego.

Znaczenie tych punktów rozwinięto w dokumencie: stanowisko GIE.

Najważniejsze punkty

W artykule podkreślono, w jaki sposób unikalne właściwości biometanu umożliwiają skuteczną integrację OZE w różnych sektorach, takich jak mieszkalnictwo, transport, przemysł i komercyjny obrót. Elastyczność biometanu w produkcji i konsumpcji sprawia, że ​​jest to niezawodne źródło energii, przyczyniające się do dekarbonizacji różnych sektorów.

W swoim stanowisku GIE wskazało także bariery ekonomiczne, techniczne, regulacyjne i społeczne dla rozwoju biometanu. Podkreślono znaczenie długoterminowych ram regulacyjnych, a także zauważono potrzebę zaangażowania społeczności i prowadzenia edukacji w zakresie OZE, co pomoże pokonać te wyzwania.


Czytaj też: Sprawozdanie wytwórcy biogazu lub biometanu w nowym rozporządzeniu


Sieci gazowe a biometan

W opinii GIE fakt, że biometan można bezproblemowo zatłaczać do istniejącej sieci gazowej, jest jego ogromną zaletą, ponieważ pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez znaczących nowych inwestycji. Stowarzyszenie w analizie przedstawia wyzwania i rozwiązania w zakresie dostosowania infrastruktury gazowej do wyższych wymagań wolumenów biometanu, które będą wynikiem wypełniania celów produkcyjnych REPowerEU.

Podkreślono rolę operatorów sieci przesyłowych. To oni muszą wykazać się aktywną rolą we wspieraniu rynku biometanowego. Jednocześnie państwa członkowskie powinny zapewniać odpowiednie systemy wsparcia, aby wspomóc te jednostki w procesie transformacji.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: shutterstock

Źródło: Gas Infrastructure Operators of Europe

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE