Fortum wybudowało w Zawierciu instalację do produkcji paliwa z odpadów. Będzie ona już w lutym zasilać nowoczesną elektrociepłownię w Zabrzu. Fabryka RDF to odpowiedź na rosnące ceny zagospodarowania odpadów oraz wahania cen węgla, a także na wyzwania związane z jego dostępnością, szczególnie w obszarze ciepłownictwa w Polsce.

Reklama

Budowę instalacji do produkcji paliwa z odpadów rozpoczęto w marcu 2023. Obiekt ulokowano na terenie dzierżawionym od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu, z którego pochodzi surowiec do produkcji paliwa alternatywnego, czyli odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania i recyklingu.

Powstający zakład jest szansą na wsparcie rozwoju systemu odpadowego Zawiercia zgodnie z priorytetami i zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Wyprodukowane w zakładzie paliwo w 100% zasili nowoczesną elektrociepłownię w Zabrzu. Do tej pory korzystała ona z paliwa dostarczanego przez kilku dostawców zewnętrznych.

Paliwo z odpadów

Produkcja paliwa z odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej to skuteczne wyjście naprzeciw lokalnym wyzwaniom związanym ze składowaniem odpadów. W nowym zakładzie w Zawierciu do wytwarzania paliwa wykorzystywane będą odpady z tzw. frakcji resztkowej. W jej skład wchodzą odpady będące pozostałością po sortowaniu i nienadające się do dalszego recyklingu. Z tej frakcji produkuje się tzw. paliwo alternatywne RDF wykorzystywane do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wielopaliwowej elektrociepłowni w Zabrzu – jedynej w Polsce instalacji, która w tym celu została zaprojektowana i ma możliwość współspalania takiego paliwa.

– Nowoczesna i bezpieczna instalacja, którą budujemy w Zawierciu, we współpracy z ZGK i miastem, to nie tylko dopełnienie gospodarki obiegu zamkniętego, w której odpady nienadające się do recyklingu wykorzystujemy do produkcji ciepła i prądu, ale przede wszystkim ważny element systemu odpadowego Zawiercia. Odpady, które zostają po sortowaniu, nie powinny trafiać na wysypiska – my wiemy jak je dobrze wykorzystać – mówi Piotr Górnik, Prezes Fortum w Polsce.

– Uruchomienie produkcji w naszym nowym zakładzie w Zawierciu pozwoli nam mieć jeszcze większy wpływ na parametry jakościowe paliwa, jak na przykład poziom zawartości frakcji metali, szkła i innych. Wszystko to dzięki zastosowaniu odpowiednich separatorów, w tym separatorów metali żelaznych i nieżelaznych – tłumaczy Krzysztof Karolczyk, Project Development Manager w Fortum.

TO TYLKO FRAGMENT ARTYKUŁU. CAŁY PRZECZYTASZ W MAGAZYNIE BIOMASA. SPRAWDŹ:

Tekst: Beata Marcińczyk

Zdjęcie:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE