Farma wiatrowa w Margoninie jest największą inwestycją tego typu w Polsce i 8. na świecie. Położona w północno-wschodniej części Wielkopolski gmina jako jedna z pierwszych w kraju zainwestowała w odnawialne źródła energii.

Inwestycję zrealizowano w 2009 roku, a koszt budowy wyniósł 166 mln euro. Farmę tworzy 60 wiatraków o łącznej mocy 120 MW, co pozwala zabezpieczyć energię dla 90 tys. gospodarstw domowych. Do budowy jednego wiatraka zużyto 60 t stali oraz 600 m3 betonu. Wysokość słupa wiatraka wynosi 100 m, a rozpiętość śmigieł 90 m. Wiatraki rozmieszczono na dwóch obszarach wielkości ok. 50 km2.

Reklama

Farma wiatrowa w Margoninie

Farma wiatrowa w Margoninie jest strategiczną inwestycją ekologiczną w Polsce, ponieważ wytwarzana tam energia stanowi 50 proc. mocy wszystkich działających w kraju elektrowni wiatrowych. Zgodnie z rekomendacjami „Polityki klimatycznej” przyjętej przez Polskę, energię wiatrową uważa się za najbardziej perspektywiczną technologię wykorzystywaną w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Polska zajęła 10. miejsce w rankingu państw najbardziej atrakcyjnych dla inwestycji w energię wiatrową. Sprzyjają temu między innymi bardzo dobre warunki naturalne. Celem sektora energetycznego jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, by to osiągnąć, w większym stopniu należy korzystać z odnawialnych źródeł energii.


O korzyściach płynących z inwestycji w farmy wiatrowe w rozmowie z Lidią Cielewicz opowiada pan Janusz Piechocki — burmistrz Margonina.

Dlaczego gmina zainwestowała w farmę wiatrową?

Janusz Piechocki: Położenie gminy nie było atrakcyjne inwestycyjnie dla podmiotów gospodarczych. Decydowała o tym przede wszystkim odległość od dużych miast – położenie 80 km od Poznania, 70 km od Bydgoszczy i 45 km od Piły. Przez gminę nie przebiega i nie jest planowana autostrada, problemem jest również średnie uprzemysłowienie terenu i słaby rozwój infrastruktury technicznej. Gmina, by móc się rozwijać, potrzebuje odpowiednich nakładów finansowych.

Gdy planowano budowę farmy oraz liczbę turbin wiatrowych, na 10 mln zł oszacowano wpływy z tytułu podatków, a ówczesny budżet gminy wynosił 20 mln zł. Wzrost dochodu gminy był główną przyczyną zgody na lokalizację inwestycji na jej terenie.

Jak wyglądała realizacja inwestycji?

Janusz Piechocki: Początek inwestycji to koniec lat 90. Na tym etapie nie był jeszcze ustalony układ farmy, a pierwsze działania polegały na podpisywaniu umów dzierżawy z rolnikami. Społeczność gminy pozytywnie odniosła się do planów budowy farmy wiatrowej. Za projekt odpowiedzialny był wówczas Marek Wardach z firmy Geo Watt Polska. Po roku 2000 projekt sprzedano firmie Relax Wind Sp. z o.o., która przystąpiła do jego realizacji.

Farmę podzielono na dwa sektory i ostatecznie wybrano lokalizację dla 60 turbin wiatrowych na terenie gminy. Kolejnym etapem było przystąpienie do budowy Farmy Wiatrowej Margonin 20 MW (10 siłowni Radwanki, Studźce-Adolfowo). Tę część farmy docelowo zwiększono do 11 siłowni i 22 MW w 2007 roku. Połączenie sił z portugalskim inwestorem EDP Renovaveis umożliwiło wystąpienie o decyzję w sprawie lokalizacji Farmy Wiatrowej Margonin Wschód 98 MW. Zaczęła działać na przełomie 2007/2008 roku. Sukcesywny rozwój farmy rozpoczął się od 2009 roku, pierwsze wpływy podatków do gminnej kasy to 2010 rok.

Jakie korzyści farma wiatrowa przynosi gminie?

Janusz Piechocki: Ponaddziesięcioletni okres eksploatacji farm wiatrowych pokazał, że inwestycja przynosi gminie szereg korzyści. Obecność wiatraków na jej terenie to przede wszystkim wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości (5,49 mln zł w 2018 r.) oraz z tytułu opodatkowania gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. 70 tys. zł w 2012 r. i 98 tys. zł w 2014 r.).

Dzięki wybudowaniu farmy polepszyła się infrastruktura komunikacyjna – zmodernizowano i przebudowano drogi dojazdowe do turbin wiatrowych. Farma ma również wpływ na wzrost zamożności mieszkańców – siłownie zlokalizowane są w całości na gruntach prywatnych. Inwestycja przyczyniła się do promocji gminy oraz rozwoju turystyki – nagrywane są programy naukowe, prasa lokalna i ogólnopolska publikuje artykuły poświęcone Farmie Wiatrowej Margonin. Istnieje możliwość zwiedzania terenu inwestycji – przyjeżdżają uczniowie, studenci, pracownicy firm, radni i włodarze gmin oraz wszyscy zainteresowani tematyką pozyskiwania energii za pomocą siłowni wiatrowych.

To tylko fragment rozmowy. Całą przeczytasz w magazynie Zielona gmina. Sprawdź tutaj:

Całe wydanie znajdziesz również tutaj.

Tekst: Lidia Cielewicz
Zdjęcie: UG Margonin
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE