Transformacja energetyczna przemysłu trwa. Polskie przedsiębiorstwa wykorzystują OZE do osiągnięcia celów w strategii zrównoważonego rozwoju. Także biomasę, która będzie paliwem spalanym w fabryce CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. O inwestycji z Kariną Szostak, Dyrektorką Działu Transformacji Biznesowej w Grupie CIECH, rozmawia Jolanta Kamińska.

Reklama

Grupa CIECH rozpoczęła kolejny etap transformacji energetycznej uruchamiając w fabryce w Inowrocławiu przetarg na modernizację kotła węglowego na biomasowy. Na jakim etapie jest inwestycja?

Konwersja kotła na biomasę jest bardzo ważnym krokiem w stronę dekarbonizacji Grupy CIECH. Precyzyjnie i kompleksowo przygotowywaliśmy tę inwestycję od kilku miesięcy, a obecnie weszliśmy w fazę przetargu na wybór wykonawcy konwersji i systemu magazynowania biomasy. Trwa pierwszy etap przetargu, czyli prekwalifikacja wykonawców. Wpłynęło 7 wniosków od oferentów zainteresowanych realizacją naszej inwestycji. Oceniamy, kto spełnia postawione przez nas kryteria, a jednym z nich jest doświadczenie w realizacji konwersji kotłów na biomasę.

Zakwalifikowanych oferentów zaprosimy do złożenia oferty i udziału w negocjacjach. W ramach przygotowywania inwestycji wystąpiliśmy także o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, prowadzimy prace przygotowawcze terenu budowy na terenie zakładu w Inowrocławiu. Ubiegamy się także o dofinansowanie projektu z funduszy NFOŚiGW.

Wykonaliśmy również studia dostępności biomasy i badamy potencjalnych jej dostawców – w procesie spalania planujemy używać zrębki drzewnej.

Modernizacja kotła wiązać się będzie z budową całego systemu gospodarowania biomasą na terenie zakładu. Z czego będzie się on składał?

Aby zasilać kocioł biomasą musimy wybudować od podstaw cały system gospodarki biomasowej. Składać się on będzie z węzła rozładunku, separacji, magazynowania oraz transportu do kotła. Stanowiska rozładunku będą przygotowane do transportu zarówno samochodowego, jak i kolejowego. Chcemy mieć elastyczną możliwość transportu, a dodatkowo transport kolejowy pozwoli nam na ograniczenie emisji z pojazdów.

Układ magazynowania to silosy mogące pomieścić zapas paliwa na ok. 5 dni pracy kotła. Biomasa z magazynów do kotła będzie transportowana systemem podajników. Cały układ gospodarki biomasowej będzie wyposażony w odpowiednie systemy i układy zabezpieczające zarówno przed hałasem, emisjami pyłu, jak i wszelkimi zagrożeniami pożarowymi. Czerpiemy doświadczenia z wielu funkcjonujących od lat w Polsce układów i instalacji biomasowych. Chcemy, aby nasza instalacja była bezpieczna i niezawodna.

Całą rozmowę przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE