Energia z biomasy traw? Energię można teoretycznie pozyskiwać ze wszystkich roślin. Zarówno ze zbóż, ziemniaków, buraków itp., jak również roślin wieloletnich, takich jak trawy, drzewa. Wykorzystanie biomasy z produkcji leśnej ma być znacznie ograniczone do 2021 r. Poszukując innych gatunków do produkcji energii, należy brać pod uwagę całą gamę czynników. Zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i ekologicznym.

Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia roślinnego jest obecnie jedną z najbardziej realnych możliwości produkcji energii przez rolnika.

Reklama

Produkcja biomasy na cele energetyczne może być prowadzona wszędzie tam, gdzie realizowana jest typowa działalność rolnicza. Jednakże obecnie, wraz z utrzymującym się wzrostem liczebnym populacji ludzkiej, dąży się do przeznaczania gruntów uprawnych tylko na produkcję żywności.

Lokalizacja

Do zagospodarowania na cele energetyczne pozostają zatem tereny, na których z różnych przyczyn nie można produkować żywności. Są to obszary gleb o słabej jakości, zdewastowanych, wymagających rekultywacji bądź skrajnie ubogich. Według danych GUS (2012) łączna powierzchnia gruntów, które spełniają te kryteria, to ok. 3664 ha (tab. 1). Grunty te charakteryzują się niską zawartością materii organicznej, zaburzonymi stosunkami wodnymi bądź też podwyższoną zawartością substancji niedopuszczalnych w paszy czy żywności (metale ciężkie) itp.

 

Szacuje się, iż przy uwzględnieniu licznych uwarunkowań ekonomicznych i produkcyjnych (potrzeby wodne roślin, rozkład pól, logistyka produktu końcowego itp.) na potrzeby tzw. bioenergetyki można w naszym kraju przeznaczyć ok. 0,5 mln ha. Planowanie produkcji biomasy na cele energetyczne musi być poprzedzone określeniem podstawowych parametrów stanowiska, determinujących dalszy wzrost roślin.

Należy określić skład mechaniczny gleby, jej odczyn, zasobność w makro- i mikro pierwiastki oraz materię organiczną, poziom wód gruntowych oraz, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie skażenia gleby – zwartość metali ciężkich (np. ołowiu, kadmu, chromu, rtęci, cynku). Pobieranie tych substancji przez rośliny, i tym samym odkładanie ich w biomasie, uniemożliwia dalsze jej wykorzystanie.


Energia z biomasy traw i wiele więcej w Magazynie Biomasa. Kliknij i sprawdź!


Po uwzględnieniu licznych uwarunkowań ekonomicznych i produkcyjnych (potrzeby wodne roślin, rozkład pól, logistyka transportu itp.) dla tzw. bioenergetyki można w naszym kraju przeznaczyć ok. 0,5 mln ha. Na tego typu cele najbardziej przydatne są trawy wieloletnie, których wybrane gatunki naturalnie porastają obszary suche i zdegradowane, wypierając inne, gorzej przystosowane gatunki roślin.

  • Jak dobierać rośliny?
  • W jaki sposób nawozić?
  • Kiedy zbierać?
  • Jak przerabiać?

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Tekst i zdjęcie: dr hab. inż. Danuta Martyniak, mgr Marcin Martyniak
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE