Program Energia+. Przybędzie 5 milionów prosumentów?

Podczas Konwencji Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedział przygotowania do programu Energia+, który ma być opublikowany w połowie stycznia 2019 roku. Program wpierać będzie energetykę prosumencką. Jego odbiorcami mają być małe i średnie przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe.

Jak ocenia Jarosław Gowin Energia+ ma skutecznie wesprzeć inwestycje prosumenckie i rozwój odnawialnych źródeł energii. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy prosumentów. A mają być miliony…

Wszystko dzięki szeroko zakrojonej współpracy między uczelniami a przedsiębiorcami z grupy MŚP i gospodarstwami domowymi. Program ma być zaprezentowany już 13 stycznia 2019 w Krakowie. Jak twierdzi J. Gowin skutkować ma zastosowaniem OZE w co najmniej 5 milionach gospodarstw domowych.

O wsparciu dla prosumentów mówiła też niedawno Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Prawdopodobnie program Energia+ opierać się będzie na instalacjach fotowoltaicznych i pompach ciepła, źródłach energii odnawialnej najczęściej obecnie stosowanych w gospodarstwach domowych w Polsce.

Zdj. shutterstock

This post is also available in: pl