Głównym celem programów wsparcia skierowanych m.in. do przedsiębiorców z sektora biogazowego jest wzmożenie zainteresowania inwestycjami w odnawialne źródła energii. Do takich programów należą Energia plus i Agroenergia, przy pomocy których powstanie kilkadziesiąt nowych biogazowni.

Reklama

Energia Plus

Głównym celem Programu Energia Plus jest zredukowanie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na klimat i środowisko. Program ma być zachętą dla przedsiębiorców do inwestowania w odnawialne źródła energii i umożliwia zdobycie dofinansowania w obszarach obejmujących fotowoltaikę, kogenerację oraz biogaz. W ramach programu Energia Plus dofinansowuje inwestycje wykorzystujące biogaz lub też zakładające budowę biogazowni.

Jak podaje NFOŚiGW takie inwestycje wpisują się w rodzaj przedsięwzięcia 7.5.4 – „Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. Mogłyby się również wpisać w rodzaj przedsięwzięcia 7.5.3 – „Przedsięwzięcia zgodne z Obwieszczeniem…”.

14 inwestycji biogazowych w ramach Energii Plus

Dofinansowanie w ramach programu Energia Plus stanowi do 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym minimalna wartość pożyczki to 0,5 mln zł (maksymalna 300 mln zł). Zgodnie z definicją zawartą w Programie Energia Plus, beneficjentami są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r.

Bazując na aktualnych danych przekazanych przez NFOŚiGW, obecnie w ramach Energii Plus w 14 projektach planuje się wykorzystanie biogazu lub planuje się realizację biogazowni. Na dzień 04.02.2022 r. zawarto 2 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 33,9 mln zł. Ponad to ocenianych jest aktualnie 12 wniosków, których kwota dofinansowania wynosi 146,55 mln zł.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce


Agroenergia

Dużym zainteresowaniem cieszy się Program Agroenergia. To program wsparcia podzielony na 2 części, z których pierwsza dotyczy dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła.

Jak podaje NFOŚiGW w ramach pierwszej części programu wpłynęło już ponad 1300 wniosków o dofinansowanie na ponad 18 mln zł.

Druga część Programu Agroenergia dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii.

16 wniosków o dofinansowanie biogazowni rolniczych

Nabór w drugiej części programu został przedłużony do 30.09.2022 r., a do tej pory wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie biogazowni rolniczych, na łączną kwotę dofinansowania prawie 10 mln zł.

NFOŚiGW zwraca uwagę, że beneficjenci drugiej części programu Agroenergia będą mogli korzystać z form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. tzw. systemów FIT/FIP.

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 60/2018:

„Z uwagi na fakt, że wraz z deklaracją FIT/FIP składane jest oświadczenie w zakresie pomocy publicznej, niezbędne jest zgromadzenie informacji na temat pomocy inwestycyjnej jaka została udzielona na daną instalację odnawialnego źródła energii (niezależnie od zmian właścicielskich dotyczących instalacji). Szczegółowe zasady kumulacji pomocy publicznej zostały określone w art. 39a ustawy OZE”.

Należy dodać, że dane na temat pomocy publicznej publikowane są w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej tj. w systemie SUDOP, który dostępny jest pod adresem elektronicznym: https://sudop.uokik.gov.pl/home

Rynek biogazu i biometanu:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE