Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią to nowy kierunek w ofercie kształcenia Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. 

Reklama

Nowy kierunek studiów II stopnia – Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – oferowany przez Wydział Energetyki i Paliw zakłada m.in.:

  • kompleksowe potraktowanie wszystkich technologii energetyki odnawialnej,
  • mocny nacisk na rolę odnawialnych źródeł w zrównoważonym rozwoju energetycznym,
  • uwzględnienie zarówno zagadnień technicznych, jak i pozatechnicznych, w tym humanistycznych,
  • położenie nacisku na praktykę i kontakty z firmami na różnych płaszczyznach,
  • szereg wizyt terenowych na działających instalacjach i analizę poszczególnych przypadków,
  • kształcenie umiejętności niezwiązanych bezpośrednio z OZE, ale warunkujących ich prawidłowe przyswojenie z zakresu: elektroniki, elektrotechniki, automatyki, informatyki – programowania i obróbki danych pomiarowych.

W ramach studiów oferowane są dwie specjalności: ekonomika, polityka i zarządzanie energią oraz technologie energetyki odnawialnej.

Absolwent kierunku będzie przygotowany m.in. do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Zdobyta wiedza pozwoli mu rozwiązywać problemy związane z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo).

Źródło: AGH w Krakowie

Zdjęcie: 123 RF

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE