Energa uruchomiła kocioł bloku biomasowego po optymalizacji

Elektrociepłownia Elbląg, należąca do spółki Energa Kogeneracja, przystąpiła do pełnej eksploatacji kotła bloku biomasowego BB20p. Przeprowadzone testy potwierdziły, że blok w pełni odpowiada oczekiwanym parametrom technicznym.

W roku 2014 w Elblągu zakończyła się budowa opalanego biomasą bloku energetycznego BB20p. Dlatego wkrótce po oddaniu go do eksploatacji zdiagnozowao ograniczenia w uzyskiwaniu maksymalnej wydajności kotła oraz oczekiwanej dyspozycyjności jednostki.

Od 2015 roku prowadzono analizy techniczne mające na celu zidentyfikowanie przyczyn nieprawidłowej pracy kotła bloku BB20p. Na podstawie uzyskanych danych, Energa Kogeneracja ogłosiła w 2017 roku postępowanie przetargowe na wykonanie „Optymalizacji kotła parowego bloku biomasowego BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu”. Podstawowym celem zakontraktowanych prac miało być zwiększenie dyspozycyjności oraz wydajności kotła biomasowego. W efekcie przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę prac optymalizacyjnych. Zostało nim konsorcjum firm z liderem o światowej renomie – DP Clean Tech, wieloletnim producentem kotłów opalanych biomasą w technologii zbliżonej do kotła bloku BB20p.

Kontrakt podpisano w listopadzie 2017 roku. Pierwsze prace na obiekcie rozpoczęły się w lutym ubiegłego roku, a ich zakończenie nastąpiło we wrześniu 2018 roku. Ruch regulacyjny Bloku rozpoczął się 6 listopada. Po zakończeniu ruchu regulacyjnego rozpoczął się 720-godzinny ruch próbny. Wstępne wyniki pomiarów, przeprowadzonych przez niezależną firmę z branży energetycznej, potwierdzają, że po wykonanych pracach kocioł bloku biomasowego BB20p osiąga gwarantowane parametry techniczne.

Ruch próbny zakończono 28 grudnia 2018 roku, po czym kocioł bloku biomasowego przyjęto do eksploatacji. Oznacza to, że prace optymalizacyjne przeprowadzono według zakładanego harmonogramu. Od początku 2019 roku blok jest eksploatowany zgodnie z potrzebami elektrociepłowni Elbląg.

– Cieszymy się, że udało nam się z powodzeniem zakończyć tę inwestycję. To nasz duży sukces. Blok opalany biomasą zapewnia mieszkańcom ekologiczne ciepło i dostarcza parę technologiczną na potrzeby Browaru Elbląg. Dzięki naszemu zaangażowaniu i zakończonej z powodzeniem optymalizacji kotła biomasowego, Blok energetyczny będzie pracował jeszcze wydajniej i stabilniej niż do tej pory – mówi Krzysztof Żochowski, Wiceprezes Zarządu Energa Kogeneracja. – Zoptymalizowany blok BB20p podniesie również komfort życia mieszkańców Elbląga, między innymi przez polepszenie jakości powietrza.

Źródło: Energa