Reklama

Enefit Polska, spółka zależna estońskiej grupy Eesti Energia, podpisała kontrakt na zakup energii elektrycznej od elektrowni wiatrowej Gewind.  To pierwsza umowa tego typu zawarta na polskim rynku przez Enefit, która jednocześnie zaznacza wkroczenie firmy na rodzimy rynek OZE z nowym zakresem usług.

– Poszerzenie obszaru naszej działalności w Polsce o sektor OZE wpisuje się w ogólną strategię grupy Eesti Energia, która zakłada zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całym portfelu wytwórczym – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit Polska – Polski rynek OZE jest dla nas interesujący w obszarze zakupu energii od wytwórców na podstawie umów indywidualnych, ale także inwestycji, w szczególności w źródła fotowoltaiczne.

Umowa na zakup energii elektrycznej od farmy wiatrowej Gewind została zawarta na 12 miesięcy. Wytwórca będzie sprzedawać energię firmie Enefit w formule SPOT, czyli po zmiennej cenie rynku dnia następnego ustalanej zgodnie z aktualnym kursem na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Formuła ta pozwala wytwórcy korzystać z okresowych wzrostów cen na giełdzie i maksymalizować zyski. Jest to popularne podejście do kontraktacji w krajach bałtyckich. Obecnie aż 40% klientów korporacyjnych Eesti Energia w Estonii kupuje energię elektryczną w formule SPOT.

Nowe przepisy od 2018 roku

Z początkiem 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o OZE, zgodnie z którymi cena regulowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przestanie obowiązywać. Oznacza to, że producenci energii ze źródeł odnawialnych będą mogli wybrać partnera handlowego, który kupi od nich energię elektryczną i dostarczy usługi bilansowania. Decyzja dotycząca wyboru partnera jest zatem kluczowa i może oznaczać zarówno optymalizację zysków, jak i krótszy czas zwrotu z inwestycji.

Tekst i zdjęcie:  Enefit Polska

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE