Elektrociepłownia biomasowa w Polmosie Żyrardów

Proces redukcji CO 2, a tym samym transformacji energetycznej firmy rozpoczęliśmy w 2012 roku, zmieniając podstawowe źródło energii z oleju opałowego na gaz i wdrażając ISO 50001.

Pozwoliło to zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 42 proc. w ciągu 5 lat. Chcieliśmy jednak pójść jeszcze dalej, dlatego w 2017 roku powstał plan wykorzystania zrębki drewnianej jako paliwa i zarazem kontynuacja strategii niskoemisyjnego wytwarzania energii. Zbudowaliśmy innowacyjną elektrociepłownię biomasową działającą w połączeniu z procesem technologicznym. Firmy wykorzystujące biomasę do wytwarzania energii, traktują to zasadniczo jako swoją jedyną działalność. My postanowiliśmy zainstalować niezbędne wyposażenie i powiązać je z procesem technologicznym produkcji wódki Belvedere.

Projekt inwestycji stworzyliśmy we współpracy z trzema polskimi uczelniami: z Gdańska, Łodzi i Poznania. Plany okazały się innowacyjne i zostały dobrze przyjęte – otrzymaliśmy otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej jako wsparcie naszego projektu.

Instalacja wykorzystuje biomasę jako paliwo do produkcji pary, która służy do wytwarzania energii elektrycznej na małą skalę i zasila proces rektyfikacji. Całość w połączeniu z wysokosprawną instalacją odzysku ciepła z procesu rektyfikacji i kotłowni, tworzy wysoce efektywny system kogeneracji wymagający o 20 proc. mniej energii w przeliczeniu na paliwo, w porównaniu do obecnego, typowego dla zakładów produkcyjnych systemu energetycznego.

Ostatecznie projekt pozwoli nam zredukować emisję CO2 aż o 80 proc. Jesteśmy dumni, że wytwarzamy zieloną energię elektryczną i cieplną na własne potrzeby technologiczne i grzewcze.

Kontakt:

Łukasz Ściubak – lsciubak@belvederevodka.pl

POLMOS ŻYRARDÓW SP. Z O.O.

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt.
„Innowacyjny system zwiększenia wykorzystania potencjału
energetycznego paliwa oparty o układ skojarzonej gospodarki
cieplnej i elektrycznej, zagospodarowujący energię odpadową
niezbędną do zasilenia instalacji odbiorczych o różnych
stanach energetycznych”.

 

Materiał promocyjny

This post is also available in: polski