Ekologiczna kotłownia w ekologicznym przedsiębiorstwie

Ekologiczna kotłownia

W 2018 r. w nowoczesnej siedzibie i zakładzie produkcyjnym firmy KONSBUD uruchomiono ekologiczną kotłownię na pellet drzewny. Źródłem ciepła jest kocioł polskiego producenta PPH KOSTRZEWA sp.j. model KOSTRZEWA EEI PELLETS 100 KW.

Firma KONSBUD uzyskała wsparcie finansowe dla inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na długo przed wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. Dyrektywy 2009/125/WE „Ecodesign” inwestor zdecydował się na instalację kotła KOSTRZEWA EEI PELLETS, spełniającego najbardziej restrykcyjne wymagania emisyjne, dbając w ten sposób o czyste powietrze w gminie Kołbaskowo, w miejscowości Stobno.

Ekologiczna kotłownia

Ekologiczna kotłownia ogrzewa część biurową siedziby firmy oraz zakład produkcyjny. Firma KONSBUD jest uznanym producentem konstrukcji z drewna klejonego, domów z drewna, drewnianych przegród ogniowych oraz posiada park maszynowy do obróbki CNC drewna. W toku własnej produkcji KONSBUD pozyskuje czystą trocinę drzewną, z której samodzielnie produkuje pellet drzewny na potrzeby kotłowni. W ten sposób nawet najmniejszy skrawek drewna się nie marnuje i dostarcza cenną, czystą energię do ogrzewania obiektu.


Czy w kotłowni na pellet musi być zatrudniony palacz?

W kotłowni o mocy 50 kW na paliwo stałe może pracować i przebywać wyłącznie osoba z potwierdzonymi kwalifikacjami. Nawet jeżeli jedynie dogląda codziennie prawidłowej pracy kotła, urządzeń w kotłowni i instalacji (Dz. U. nr 89, poz. 828z późn. zm).

W automatycznych kotłownia na pellet obsługa jest odpowiedzialna za uzupełnianie opału, oczyszczanie kotła z popiołu, konserwację i zmianę nastaw w automatyce sterującej. Takie czynności to jedynie kilka godzin w miesiącu.


Fakt, że KONSBUD pozyskuje drewno do produkcji w ramach zrównoważonego zarządzania lasami, czyni przedsiębiorstwo wzorem poszanowania naturalnego i odnawialnego surowca. Budynki drewniane, wznoszone nawet do 7 kondygnacji, pozytywnie oddziałują na środowisko i są energooszczędne. Do ich produkcji jest wymagana określona temperatura otoczenia, a to zapewnia ekologiczna kotłownia na pellet. Firma KONSBUD wzorcowo przygotowała się do inwestycji, zlecając wykonanie projektu kotłowni i instalacji grzewczej oraz zgłaszając wniosek o dofinansowanie w urzędzie marszałkowskim z odpowiednim kotłem na pellet KOSTRZEWA EEI PELLETS, spełniającym wymagania stawiane przez Unię Europejską.

Obecnie firma, dzięki ogrzewaniu na pellet, wspólnie z innymi użytkownikami takich kotłów tworzy czyste powietrze, a w dodatku dostarcza wyroby, które mogą być obecne w każdej ekologicznej gminie w Polsce jako domy, wyroby z drewna czy konstrukcje z drewna klejonego dla obiektów użyteczności publicznej.


Ile jest popiołu z pelletu i czy to jest odpad niebezpieczny?

Z 1 tony jest ok. 3 kg popiołu, co daje 0,3%. Popiół to organiczny nawóz, który można zastosować w celu pielęgnacji zieleni.


Dlaczego warto dla większych budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej wybierać kotły KOSTRZEWA EEI PELLETS? KOSTRZEWA EEI PELLETS to kotły pozwalające połączyć efekt ekologiczny, tj. obniżenie emisji CO2, pyłów i NOx oraz ekonomiczny. Uzyskanie jak najtaniej 1 GJ ciepła przyczynia się do szybkiego zwrotu inwestycji oraz nie generuje dodatkowych kosztów podczas eksploatacji. Występują w typoszeregu: 50 kW, 75 kW, 100 kW, 150 kW, 200 kW, 285 kW oraz 300 kW. Można je łączyć w kaskady kotłów, a także z innymi źródłami ciepła, tj. kotły gazowe, olejowe, pompy ciepła do c.o.

Sprawdź również: Zmiana ogrzewania na pelletowe – to się opłaca!

Kotły EEI PELLETS posiadają innowacyjny palnik, produkowany również przez firmę KOSTRZEWA PLATINUM BIO SPIN, który poprzez obrotowy ruszt daje możliwość spalania pelletu o jakości A1 (najwyższa) oraz A2 i B. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne ograniczenie obsługi kotła.

Każdy kocioł może posiadać dowolny zbiornik na pellet od pojemności 220 do 1000 kg. Takie zasobniki zasypuje obsługa ręcznie z worków 15 kg. Jednak uzupełnianie paliwa może odbywać się automatycznie. Wówczas do kotła instalacją pneumatyczną PELLETS VACUUM jest dostarczane paliwo z większego magazynu zlokalizowanego w oddzielnym pomieszczeniu.


Ile pelletu spala kocioł w sezonie zimowym?

Do obliczeń można przyjąć zasadę:

Moc kotła = ilość kg/dobę

Np. 100kW = 100 kg/dobę


Pojemność magazynu może wynosić od 1 t do 25 t. Istnieje możliwość instalacji również zewnętrznego silosu na pellet. Dostawy do magazynu bądź silosu odbywają się pojazdami ciężarowymi, autocysternami. Dla zapewnienia jeszcze większego komfortu użytkowania i ograniczenia czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych kocioł KOSTRZEWA EEI PELLETS może występować w wersji nie tylko z automatycznym czyszczenie palnika, ale również czyszczeniem pneumatycznym wymiennika kotła oraz automatycznym wybieraniem popiołu z komory popielnikowej na zewnątrz kotła.

 

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

This post is also available in: polski