Do 30 czerwca 2022 roku samorządy mogą zgłaszać działania na rzecz środowiska w ramach programu Eco-Miasto. Celem projektu realizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju miast.

Reklama

Cel – 55-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych

Europejski Zielony Ład nabiera rumieńców. Na drodze do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w roku 2050 coraz bardziej widoczny staje się cel pośredni – 55-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych do roku 2030. Niezależnie od ostatecznego kształtu unijnych regulacji, pewne jest jedno: osiągnięcie tego celu wymagać będzie ambitnych, szeroko zakrojonych działań, realizowanych na różnych szczeblach, w tym przede wszystkim w miastach.

Wszystkie te ambicje polskie samorządy wdrażać będą w zmienionych okolicznościach, związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Bezpieczeństwo energetyczne czy żywnościowe to wciąż wyzwania o silnym, środowiskowym rysie.

Jakie wyzwania stoją przed polskimi miastami?

Efektywność energetyczna i termomodernizacja budynków, odnawialne źródła energii, transport zbiorowy, miejska przyroda i czyste powietrze. To wyzwania, które pozostają kluczowe dla zrównoważonego rozwoju miast – niezależnie od szerokości geograficznej. Stanowią również szansę na ich lepszą, przyjazną dla ludzi i środowiska przyszłość.

W obliczu bezprecedensowych doświadczeń związanych z kryzysem klimatycznym czy utratą różnorodności biologicznej, kluczowa staje się dobra współpraca wszystkich środowisk miejskiego życia – instytucji centralnych i europejskich, samorządu i biznesu, organizacji społecznych i środowisk naukowych.


Czytaj też: Akcja animacja – tak w Irlandii promują pellet


Współpraca tych podmiotów pozwoli lepiej poradzić sobie zarówno z problemami globalnymi, jak i tymi specyficznymi dla polskich miast – zjawiskiem ich rozlewania się poza ich granice administracyjne, chaotyczną zabudową czy zanieczyszczeniami powietrza. Wspólne działanie pozwoli też lepiej wykorzystywać szanse, pojawiające się dzięki “zielonemu zwrotowi” sektora bankowego czy wieloletnim ramom finansowym UE.

Zielona transformacja miast każe zadać pytanie o to, jak należy ją przeprowadzić, by korzyści odczuwalne były przez każdą i każdego z nas. Koszty inwestycji – także tych indywidualnych – w połączeniu ze wzrostem cen energii zmuszają do refleksji nad tym, w jaki sposób zagwarantować sprawiedliwy charakter przejścia do neutralnej klimatycznie Europy.

Eco-Miasto – zgłoszenia konkursowe

Na prośbę uczestników konkursu, przedłużony został termin. Do 30 czerwca 2022 roku samorządy będą mogły zgłaszać działania na rzecz środowiska w pięciu kategoriach konkursu:

  • efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii;
  • gospodarka wodna;
  • odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • zieleń miejska, zielono-błękitna infrastruktura;
  • zrównoważona mobilność.

Jury programu oceniać będzie inicjatywy związane m.in. z kształtowaniem i zarządzaniem zielenią miejską, działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza, termomodernizacją budynków oraz wspieraniem budownictwa niskoenergetycznego, podniesieniem poziomów recyklingu i odzysku odpadów, a także działania mające na celu ich ograniczanie. Docenione zostaną także praktyki prowadzone na rzecz rozwoju systemu niskoemisyjnej komunikacji miejskiej i ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast.


Zarejestruj się na VII Forum Pelletu


Co dla zwycięzców w programie Eco-Miasto?

Każde zwycięskie miasto otrzyma tytuł Eco-Miasta i znak jakości 9. edycji Eco-Miasta wraz z możliwością posługiwania się nim we wszelkich swoich kanałach i materiałach promocyjnych. Dodatkowo, wszyscy kandydaci mają szansę na nagrody specjalne od firm: Nhood Polska/Ceetrus, Renault Polska i Eiffage Immobilier, będących partnerami strategicznymi projektu. Ponadto najciekawsze zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie projektu, w publikacjach konferencyjnych oraz w mediach społecznościowych.

Nowe formularze zgłoszeniowe, które należy wypełnić w trybie online, dostępne są na stronie www.eco-miasto.pl.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów inicjatywy, w tym zbiór dobrych praktyk, geoportal oraz relacje z poprzednich edycji znajdują się na stronie www.eco-miasto.pl.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło informacji: Centrum UNEP/GRID-Warszawa/ PAP Mediaroom

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE