Nowe ambitne cele recyclingowe, które zostaną wprowadzone na początku 2018 roku, będą ogromnym wyzwaniem dla samorządów, biznesu i administracji. Dyrektywy odpadowe, które zwiększą odpowiedzialność producentów, a jednocześnie mogą spowodować wzrost cen dla konsumentów, staną się istotnym tematem poruszanym podczas Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO, które odbędzie się 1 lutego 2018 odbędzie się VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2018 w Hotelu Novotel Airport Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1.

Reklama

Sprostanie celom unijnym nie jest łatwe, dlatego w tym roku w ramach Forum SOSEXPO 2018 gościem specjalnym będzie Pan Kestutis Sadauskas, Dyrektor Generalny ds. Środowiska UE, który przedstawi ostateczny pakiet GOZ z perspektywy unijnej.

„Wyzwaniem dla Ministerstwa Rozwoju jest zbudowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwszym krokiem jest zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach recyklingu” – powiedziała Pani Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, która podczas Forum wygłosi wystąpienie wprowadzające.

Pan Jakub Tyczkowski Prezes Rekopol twierdzi, że „Rozmawiając o nowych rozwiązaniach musimy bazować na dzisiejszych fundamentach, czyli pozostawić władztwo nad odpadami w rękach gmin. Należy też wziąć pod uwagę uwarunkowania biznesowe, które czasem latami były wypracowywane i nie wolno ich teraz przekreślić tworząc nowe rozwiązania. Trzeba również utrzymać jak najwięcej mechanizmów wolnorynkowych wprowadzając jednocześnie standardy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta”.

Główną osią Forum Sosexpo jest Konferencja pt: „Gospodarka odpadami – cele ekologiczne UE i RP – jak je osiągnąć?” do udziału w której zaproszeni zostali: przedstawiciele administracji, środowisk biznesowych i samorządowych, instytucji publicznych, a także eksperci zajmujący się tematyką gospodarki odpadowej. Istotnymi tematami omawianymi podczas Konferencji będą: „Krajowe i unijne rozwiązania na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – jakie są ich cele i co oznaczają dla Polski?” oraz „Innowacyjność: mechanizmy, przykłady, ryzyka”.

Ponadto do tegorocznej edycji Konferencji wprowadzone zostały sesje o charakterze szkoleniowym: „Jak wdrożyć nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnąć cele ekologiczne do 31.12.2020 roku?” W tej sesji w ramach zajęć interaktywnych gminy, które zostały objęte pilotażowym programem Ministerstwa Środowiska Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, przedstawią swoje plany na wdrożenia rozwiązań w tym zakresie, a także wyzwania i możliwości jakie stoją przed nimi oraz „Standardy surowców wtórnych oczekiwane przez zakłady przetwarzania – wymagania recyklerów odpadów opakowaniowych”. W ramach zajęć warsztatowych przedstawiciele firm, przedstawią wybrane rodzaje surowców wtórnych w kontekście napotkanych problemów. Sesje szkoleniowe zakończone będą certyfikatem.

Dodatkowo doskonałą możliwość networkingu i pozyskania nowych kontaktów biznesowych daje wystawa, do udziału w której zapraszamy polskie i zagraniczne firmy działające bezpośrednio i pośrednio w gospodarce odpadowej.

Podczas najbliższej edycji przewidujemy podzielenie wystawy na strefy tematyczne takie jak: e-mobility, innowacji, upcycling, regionów, finansów i doradztwa, antysmogowa. Dzięki temu zabiegowi uczestnicy będą mieli łatwy dostęp do firm.

Udział w SOSEXPO 2018 to doskonała możliwość dotarcia do decydentów i środowisk odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami: przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, firm odbierającym odpady, organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości a także zakładów gospodarowania odpadami, których przedstawiciele są co roku obecni na Sosexpo.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji zachęcamy do wypełnienia formularza znajdującego się pod linkiem: fm.formularze.eu/fm/ZTW43/SOSEXPO20180 lub wysłania zapytania na adres: sosexpo@ztw.pl.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE