Duński sektor biogazu jest silny i dobrze ugruntowany na rynku krajowym i demonstruje innowacyjne oraz alternatywne rozwiązania o wysokim priorytecie politycznym. Podczas 7. Kongresu Biometanu Ambasada Królestwa Danii w Polsce zaprasza do udziału w warsztatach, w trakcie których przedstawiciele duńskich firm podzielą się swoim doświadczeniem z zakresu biogazu i biometanu.

Reklama

Rozwiązaniem alternatywnym dla efektywnych dostaw energii jest biogaz lub biometan z odpadów organicznych lub osadów z uzdatniania wody w sektorze komunalnym, ale także gnojowica i obornik z sektora rolniczego. Inne alternatywy pochodzą z przemysłu przetwórstwa spożywczego lub gospodarstw domowych i restauracji. Możliwość zastąpienia paliw kopalnych biomasą lub odpadami organicznymi nie tylko wspiera ogólną ambicję uniezależnienia się od paliw kopalnych, ale także prowadzi do bardziej wydajnych dostaw energii z odnawialnych źródeł energii.

Dania jest liderem w dziedzinie biogazu

Dania jest liderem w dziedzinie biogazu i innych alternatywnych źródeł energii, ponieważ instytucje publiczne i podmioty rynkowe ściśle współpracują w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Umiejętna współpraca instytucji publicznych, przemysłu, środowisk akademickich i społeczności lokalnych wspiera ciągłe doskonalenie sektora biogazu.

„Duński model biogazu” podczas 7. Kongresu Biometanu

Podczas 7. Kongresu Biometanu Ambasada Królestwa Danii w Polsce zaprasza do udziału w warsztatach, w trakcie których przedstawiciele duńskich firm podzielą się swoim doświadczeniem z zakresu biogazu i biometanu. Podczas wydarzenia swoje rozwiązania i najlepsze praktyki przedstawią duńscy partnerzy: Ammongas, Nature Energy, Linka Energy, Goodvalley, Eifo, A-Consult Group A/S, Renew Energy.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


Program

11:40 – 11:50 WPROWADZENIE DO DUŃSKIEGO MODELU BIOGAZU

Ambasada Królestwa Danii w Polsce, Jeppe Juul Petersen, Attaché ds. żywności i rolnictwa, Lider Zespołu Regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej

11:50 – 13:10 PREZENTACJE DUŃSKICH FIRM: 

  • Energinet (Duński OSP), Niels Træholt Franck, Starszy Inżynier
  • Ammongas, Kristian Laursen, Kierownik Sprzedaży
  • A-Consult, Piotr Zając, Menadżer Krajowy
  • Goodvalley, Anita Bednarek, Kierowniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Rozwoju Strategii
  • Linka Energy, Jesper Stræde, Kierownik ds. Eksportu
  • Nature Energy, Mette Smedegaard Hansen, Dyrektorka ds. Korporacyjnych
  • Renew Energy (online), Morten Gyllenborg, CEO
  • Uwagi końcowe

13:10 – 13:40 CEREMONIA PODPISANIA I KONFERENCJA PRASOWA

13:10 – 13:15   Przemowa otwierająca – Jeppe Juul Petersena, Attaché ds. Rolno-Spożywczych, Lider Zespołu Regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej, Ambasada Królestwa Danii w Polsce

13:15 – 13:20   Przemowa nt. współpracy – Miszel Gwiazdowski, Prezes Grupy ROMGOS 

13:20 – 13:25   Ceremonia podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy Ambasadą Królestwa Danii a Grupą ROMGOS 

13:25-13:40     Sesja zdjęciowa & pytania od mediów

Wydarzenie odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska, Budynek „PCC – Poznań Congress Center”

Proszę najpierw udać się na poziom 2, a następnie wewnętrznymi schodami/windą udać się na poziom 1 – wydarzenie Ambasady Królestwa Danii odbywa się w Sali 1C.

W razie pytań prosimy o kontakt:  +48 609 01 91 91

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE