W Gdyni mieszkańcy otrzymają dotację do roweru elektrycznego

dotacja do rowerów elektrycznych

Gdynia wychodzi na przeciw mieszkańcom i ich potrzebom zmiany nawyków transportowych. Wykorzystując rosnącą popularność rowerów elektrycznych, miasto wprowadza dofinansowanie na ich zakup.

Radni na tak

Dotacje na zakup rowerów elektrycznych mogą być strzałem w dziesiątkę. Szczególnie biorąc pod uwagę pozytywny wpływ pojazdów na środowisko i zdrowie mieszkańców, dla których stanowią doskonałą alternatywę dla auta. Tego zdania są nie tylko gdynianie, ale i radni miasta, którzy 27 kwietnia 2022 roku przegłosowali uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego.


Czytaj też: 5 polskich miast zakwalifikowanych do europejskiej misji klimatycznej


Dotacja do rowerów elektrycznych – Gdynia pierwsza w Polsce

– W Polsce nie ma obecnie krajowego systemu dotacji do rowerów, co jest praktykowane w wielu innych państwach i regionach UE. Dotacja jako forma zachęty do zmiany, choćby częściowo, nawyków transportowych jest jednym z elementów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz innych dokumentów strategicznych, mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, a także poprawę jakości życia, w tym zdrowia Europejczyków. Na poziomie krajowym, Gdynia jest pierwszym miastem, które zdecydowało się dofinansowywać zakup rowerów elektrycznych dla mieszkańców. – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Dofinansowanie – 50 proc. wartości

Już wkrótce wszyscy chętni mieszkańcy Gdyni będą mogli kupić rower elektryczny z dofinansowaniem wynoszącym nawet połowę jego wartości.
Zgodnie z zapisami uchwały przegłosowanej pod koniec kwietnia na sesji Rady Miasta, osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gdyni, które złożą wniosek i dokonają zakupu roweru elektrycznego, będą mogły otrzymać zwrot części kosztów tej inwestycji – 50% wartości zakupionego roweru, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Wnioski

Wnioski można składać od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 15 października (lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta). W każdym kolejnym roku wniosek ten można złożyć od 1 stycznia do 15 października.

Dotacja do rowerów elektrycznych – jak ją uzyskać?

Aby uzyskać dotację należy:

  1. złożyć wniosek o dotację do Urzędu Miasta Gdyni (będzie dostępny na BIP UM Gdynia i w siedzibach urzędu),
  2. zawrzeć umowę z Gminą Miasta Gdyni, (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku)
  3. kupić rower elektryczny zgodny z art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
  4. złożyć do Urzędu Miasta dokumenty potwierdzające dokonany zakup roweru zgodnie z uchwałą,

Po pozytywniej weryfikacji ww. dokumentów, następuje wypłata kwoty dotacji na wskazany w umowie rachunek bankowy.


Czytaj też: Bolt wprowadził elektryczne rowery do trzech polskich miast


Zrównoważony transport

Plany i długofalowe cele przyjęte przez miasto w zakresie wdrażania zrównoważonego transportu zakładają m.in. popularyzację nowoczesnych technologii, niskoemisyjnego transportu, jak również ograniczanie ruchu samochodowego na ulicach Gdyni. Przegłosowana decyzją miejskich radnych dotacja jest jedną z form wspierania mieszkańców i zachętą do zastąpienia samochodu ekologicznym środkiem transportu.

 

Rynek biogazu i biometanu:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: UM Gdynia

This post is also available in: polski

ael