Czy odradza się rynek biomasy w energetyce zawodowej?

Jak wygląda sytuacja na krajowych rynku biomasy? O opinie poprosiliśmy przedstawicieli branży: producentów i dostawców biomasy, przetwórców biomasy i kupców surowca do elektrowni i elektrociepłowni.

Dawid Jakubowski, Biomasa Partner Group:

Energetyka zawodowa zdecydowanie się odradza i wszystko wskazuje na to, że nie powtórzy się zapaść podobna jak w 2016 roku. Popyt na energię elektryczną zapewniony jest przez energetykę zawodową, która opiera się na węglu kamiennym i brunatnym, ale coraz większe znaczenie ma OZE oraz gaz ziemny. Rygorystyczna polityka środowiskowa, wysokie opłaty emisyjne i zobowiązania Unijne nakładają na jednostki wytwórcze konieczność wdrożenia dyrektywy IED oraz konkluzji BAT ( ang. Best Available Techniques – Najlepsze Dostępne Technologie).


Wszystko, co musisz wiedzieć o biomasie. Kliknij i sprawdź!


Cel udziału OZE do 2020 r. na poziomie 15% jest mało realny do wypracowania, co grozi Polsce wielomiliardowymi karami, natomiast Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 (PEP2040) mówi o celu 23% do roku 2030 w końcowym zużyciu energii brutto, co przekłada się aż na 32% udziału OZE w produkcji elektrycznej netto. Kluczową rolę w osiągnięciu tego celu będzie miała zarówno biomasy, jak i fotowoltaika (polityka prosumencka) oraz elektrownie wiatrowe- zwłaszcza morskie (pierwsza uruchomiana ma być do 2025 roku).

Dawid Jakubowski: Z dużym niepokojem patrzę  na stronę podaży rodzimej biomasy

Jednocześnie zaobserwować można rozwój ciepłownictwa systemowego, które w związku z wysokimi opłatami za emisję CO2 modernizuje swoje instalacje na kotły biomasowe.

Programy wsparcia termomodernizacji, wpłynęły na poprawę efektywności energetycznej oraz obniżenie popytu na ciepło, jednak i tak wciąż zbyt wiele gospodarstw domowych wykorzystuje węgiel i odpady, przyczyniając się do niskiej emisji.

Podsumowując powyższe, z dużym niepokojem patrzę  na stronę podaży rodzimej biomasy.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Pytała Jolanta Kamińska, „Magazyn Biomasa”

This post is also available in: polski