Od 1 stycznia 2019 roku wstrzymano nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. NFOŚiGW poinformował, że ma to związek z wejściem w życie m.in. ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową. Pojawiły się też głosy, że to Unia Europejska nie chce dofinansowywać  wymiany kotłów opalanych paliwami kopalnymi. Jedno jest pewne: na razie w programie podpisano około 78  umów (na ponad 25 tys. wniosków).

Program priorytetowy Czyste Powietrze ma bardzo ambitne cele. Wymianę źródeł ciepła w 3 mln domów, a przez  to zmniejszenie emisji pyłów. Kolejny to poprawa efektywności energetycznej budynków – poprzez kompleksową  termomodernizację i montaż mikroinstalacji OZE. Skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Na jego  realizację przeznaczono 103 mld złotych. Dofinansowanie uzależnione jest od wysokości dochodów  beneficjentów.

Reklama

I właśnie dlatego ten aspekt jest obecnie przedmiotem rozważań. Jak i komu dać, by dawać sprawiedliwie i nie wspierać bogatych?

Dotacja uzależniona od dochodów

Jak poinformował nas NFOŚiGW, program Czyste Powietrze, od początku przez wielu krytykowany z przeróżnych  względów, jest obecnie modyfikowany.

– Zmianie nie ulega (…) możliwość i zakres ubiegania się o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła. Nadal będzie  można wnioskować o wsparcie na zakup nowych źródeł ciepła na paliwa stałe, spełniające wymagania techniczne  określone w programie Czyste Powietrze – czytamy w wyjaśnieniu. – Obecnie wprowadzane zmiany w zasadach  programu Czyste Powietrze związane są z potrzebą połączenia dwóch instrumentów finansowych, które mają na celu  poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Jednym z wiodących elementów wsparcia w programie będzie nowa ulga termomodernizacyjna, wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2246).

Sedno tkwi w tym, że na dofinansowaniu z Czystego Powietrza najwięcej zyskaliby ci, którzy mają wysokie dochody.  O ile osoby mające dochód na poziomie do 600 zł mogłyby otrzymywać 90 proc. wsparcia, to osoby zarabiające od 1600 zł – 30 proc. Wyliczono, że mogłoby to być nawet kilkanaście tysięcy złotych, które beneficjenci mogliby  odliczyć od dochodu w PIT-ach dzięki uldze termomodernizacyjnej, jaką wprowadzono od początku roku.


CZYSTE POWIETRZE – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Dlatego kliknij!


Wiadomo już, że poza kryterium średniego miesięcznego dochodu „na głowę” o wysokości wsparcia decydować ma  również roczny dochód wnioskodawcy. Dotyczy to tej grupy, która zarabia powyżej 1600 zł miesięcznie na osobę.  Beneficjenci, którzy przekroczą drugi próg podatkowy, czyli powyżej 85 528 zł, zamiast 30 proc. dotacji uzyskają  maks. 18 proc. Kolejna grupa może liczyć na maks. 15 proc. Zarabiający powyżej 125 528 zł dotacji nie otrzymają.

Uwarunkowania techniczne

Kolejną ważną sprawą, na jaką wskazuje NFOŚiGW, jest konieczność dostosowania warunków programu do  rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów  materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo!

Tekst: Beata Klimczak „Magazyn Biomasa”, Tomasz Nowak, Kostrzewa
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE