Czyste Powietrze do konsultacji – pożyczka się nie sprawdza. Opinie i uwagi do NFOŚiGW przesyłać można tylko do 31 października 2019 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest zadowolony z realizacji z programu Czyste Powietrze. Jak się okazało, w części dotyczącej pożyczek nie sprawdza się. Przyczyn jest kilka, ale prawdopodobnie najważniejszą są sposoby zabezpieczenia pożyczki poprzez zadeklarowanie dodatkowego zabezpieczenia oprócz podpisania weksla in blanco. NFOŚiGW zauważa także, że wielu chętnych do wzięcia pożyczki rezygnuje jednak tuż przed zbadaniem ich zdolności kredytowej.

Reklama

Jak zauważono w „Analizie działania instrumentu pożyczkowego w ramach programu Czyste Powietrze” kierują się sugestiami urzędników WIOŚiGW, że nie przejdą pozytywnie oceny kredytowej.

Beneficjenci programu Czyste Powietrze

Z tych i innych powodów NFOŚiGW rozpoczyna konsultacje społeczne programu. I przypomina, że beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie w dwóch formach:

  • bezzwrotnej dotacji oraz
  • niskooprocentowanej pożyczki.

Druga forma w zamyśle miała być wsparciem dla tych beneficjentów. Tych, którzy nie są w stanie zapewnić wkładu własnego na część kosztów, które nie będą wypłacone w formie bezzwrotnej. Celem tego instrumentu miało być pomostowe wsparcie beneficjentów w dostarczeniu im płynności finansowej. Niezbędnej dla przeprowadzenia termomodernizacji oraz wymiany przestarzałych źródeł w ich domach.


Wszystko, co musisz wiedzieć o programie. Kliknij i sprawdź!


Konstrukcja pożyczki oraz praktyka działania systemu pożyczek udzielanych w ramach programu Czyste Powietrze wywołuje jednak szereg krytycznych uwag ze strony wnioskodawców i beneficjentów programu. Jak również organizacji pozarządowych zajmujących się poprawą jakości powietrza w Polsce. Instrument ten budził również szereg wątpliwości i uwag ze strony ekspertów Banku Światowego dokonujących ewaluacji programu Czyste Powietrze w ramach programu Catching Up Regions, jak również przedstawicieli DG REGIO zaangażowanych w ten program.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania zdecydowaliśmy się na zamówienie ewaluacji działania instrumentu pożyczkowego u osób, które zawodowo trudnią się wsparciem przyszłych beneficjentów programu Czyste Powietrze w pozyskiwaniu środków z tego programu.

NFOŚiGW uruchamia konsultacje społeczne załączonego materiału. Celem konsultacji jest umożliwienie osobom zainteresowanym udziałem w programie Czyste Powietrze, jego beneficjentom, organizacjom pozarządowym zajmującym się poprawą jakości powietrza i ochroną środowiska naturalnego, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom przedsiębiorców oraz konsumentów i wszystkim, dla których ważna jest efektywna walka ze smogiem, wzięcia udziału w ocenie sposobu dotychczasowego działania tego instrumentu, jak również w formułowaniu wniosków i konkluzji wynikających z analizy tego dokumentu.

„Analiza działania instrumentu pożyczkowego w ramach programu Czyste Powietrze”:

Pobierz “analiza_dzialania_instrumentu_pozyczkowego_w_ramach_programu_czyste_powietrze2.pdf”

analiza_dzialania_instrumentu_pozyczkowego_w_ramach_programu_czyste_powietrze2.pdf – Pobrano 140 razy – 254,98 KB

Uczestników konsultacji społecznych prosimy o przekazanie swoich uwag do publikowanego dokumentu do dnia 31 października 2019 r. na adres mailowy: pozyczkiCzystePowietrze@nfosigw.gov.pl.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE