Czy nowy projekt GreenMeUp pomoże zwiększyć udział biometanu na rynku Unii Europejskiej? Czy w Polsce zacznie się ten sektor rozwijać?

Reklama

Projekt GreenMeUp powstał, aby zwiększyć wykorzystanie biometanu na dużą skalę w całej UE.

–  Celem GreenMeUp jest wypracowanie zasad optymalnego rozwoju biometanu z aktywnym udziałem różnych stron zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz już zaangażowanych w ten rozwój. Zamiarem projektu jest uzupełnienie istniejącej polityki dotyczącej biometanu w Europie i ułatwienie jej wdrożenia – tłumaczy Beata Wiszniewska z Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

GreenMeUp – wymiana doświadczeń

Inicjatywa jest realizowana w ramach unijnego programu „Horyzont Europa”. Pierwsze działania rozpoczęły się 1 sierpnia 2022 r. i potrwają do 31 lipca 2025 r.

W ramach projektu dąży się do zmniejszenia dysproporcji między krajami o wyższych wskaźnikach produkcji biometanu, a krajami o niższym współczynniku rozwoju. Dzięki GreenMeUp możliwe będzie wypracowanie społecznej akceptacji dla biometanu za pomocą dowodów naukowych.

Zebrani specjaliści analizują sytuacja w 10 państwach europejskich. Podzielono je na kraje zaawansowane, w których rynek biometanu jest już zorganizowany oraz kraje docelowe, w których wykorzystanie biometanu jest nadal niskie.

– Zespół 14 partnerów z 10 krajów europejskich, w których gronie znalazły się MŚP, organizacje badawcze i stowarzyszenia biogazowe, wspólnie z interesariuszami z poszczególnych państw opracowuje rekomendacje dla tych krajów, w których biometan rozwija się najwolniej, jak np. w Polsce. Dzięki wymianie doświadczeń z państwami bardziej zaawansowanymi, chcemy znaleźć takie rozwiązania, które będą akceptowalne politycznie i nie będą budziły sprzeciwu społecznego. Aby to osiągnąć włączamy w prace przedstawicieli różnych grup interesów, którzy pomogą ocenić propozycje z różnych punktów widzenia. Wyniki projektu GreenMeUp nie spowodują rozpoczęcia produkcji biometanu w Polsce. Jednak jeśli umiejętnie się je wykorzysta, ułatwią wprowadzenie w kraju rozwiązań przyspieszających rozwój tego sektora – mówi Beata Wiszniewska.


Czytaj również: Dofinansowanie biogazowni i biometanowni w ramach programu FEnIKS


Biometan – klucz do bezpieczeństwa energetycznego i dekarbonizacji UE

Zwiększenie wykorzystania biometanu przez Europę ma kluczowe znaczenie. Pomoże zrealizować cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i uzyskać zerową emisję netto do 2050 r.

Projekt przyczyni się również do osiągnięcia celu REPowerEU, czyli produkcji biometanu na poziomie 35 mld m3 rocznie do 2030 r. Tym samym zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Europy poprzez zmniejszenie jej zależności od dostawców gazu ziemnego.

– Biometan jest cennym surowcem energetycznym i przemysłowym, pochodzącym ze źródeł lokalnych. Może zastąpić istotną część wolumenu gazu ziemnego sprowadzanego do Polski ze źródeł zagranicznych, w tym z Rosji. Biometan powstaje w procesie fermentacji metanowej substratów biodegradowalnych, takich jak zboża energetyczne oraz przede wszystkim odpady z hodowli roślin i zwierząt oraz przetwórstwa żywności, które w innym wypadku musiałyby zostać zutylizowane. Jest to zatem ważny element w łańcuchu gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ nie tylko w sposób efektywny można przetwarzać i neutralizować odpady biodegradowalne, ale także pozyskiwać energię z ich rozkładu. Co ważne, jest to jedyny odnawialny zamiennik gazu ziemnego, który jest jednym z kluczowych filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski, a który w przeważającej części musimy sprowadzać z zagranicy – mówi Beata Wiszniewska.


6. Kongres Biometanu – 11-12 maja 2023 w Warszawie – zapisz się już dziś!


Rozbieżności we wskaźnikach wdrażania biometanu

– Obecnie projekt jest w fazie przygotowania. Koledzy z krajów bardziej zaawansowanych takich jak Włochy i Niemcy opracowują metodykę i analizę rozwiązań, które pozwoliły na dynamiczny rozwój branży biometanowej w ich krajach. Natomiast partnerzy z krajów, które borykają się z problemami, w tym Polska, Estonia, Hiszpania, Grecja  przygotowują analizę sytuacji istniejącej, w tym barier i braków, które blokują produkcję biometanu. W kolejnym etapie wspólnie opracujemy rekomendacje dla Polski i innych krajów. Przeprowadzone zostaną dyskusje z grupami interesariuszy. Ich wyniki przedstawimy rządowi – wyjaśnia Beata Wiszniewska

Istnieją wyraźne rozbieżności we wskaźnikach wdrażania biometanu w poszczególnych krajach UE. Tylko niektóre z państw członkowskich UE produkują biometan na znaczną skalę. Większość krajów wciąż buduje pierwsze zakłady. Niemcy na przykład mają 240 instalacji biometanowych, podczas gdy Estonia ma ich tylko 6. Natomiast kraje takie jak Grecja i Polska nadal nie mają ani jednej.

– Naszym zadaniem w tej chwili jest analiza obecnej sytuacji oraz zaangażowanie podmiotów reprezentujących interesariuszy, z którymi będziemy omawiać najważniejsze bariery i możliwe rozwiązania – wspomina Beata Wiszniewska.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło i zdjęcie: Green Biomethane Market Uptake

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE