Mikroplastik to małe cząstki uważane za szkodliwe dla człowieka i środowiska naturalnego. Skąd pochodzą i jak ograniczyć ich powstawanie? Temat badany jest w ramach kampanii #rePETujemy i jak się okazuje najwięcej mikroplastiku wcale nie pochodzi z opakowań PET.

Reklama

Co to jest mikroplastik?

Mikroplastik to plastikowe cząstki o rozmiarze od 0,1 μm do 5 mm, które uważa się za szkodliwe dla środowiska i naszego organizmu. Obecnie nie ma jednak badań, które jednoznacznie potwierdzałyby jego szkodliwość dla ludzkiego zdrowia. Powszechnie uważa się też, że mikroplastik pochodzi głównie z opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Jak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby kampanii #rePETujemy, aż 65% Polaków jest  zdania, że to opakowania PET generują najwięcej mikroplastiku.  Okazuje się jednak, że według danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody aż 35% mikroplastiku pochodzi z tkanin syntetyczntych.

Tkaniny syntetyczne

Jak podaje #rePETujemy, głównym źródłem mikroplastiku, są tkaniny syntetyczne (35%), pył ze ścierających się opon samochodowych (28%) oraz kurz miejski (24%). Poza wymienionymi istnieją jeszcze inne przyczyny powstawania tych mikrocząstek: w 7% pochodzą z oznakowań drogowych, a prawie 4% z różnych powłok morskich. Nawet środki pielęgnacji osobistej zawierają mikrogranulki generujące 2% całego mikroplastiku. W całym  zestawieniu zawartym w publikacji „Pierwotny mikroplastik w oceanach”,  nie wymienia się opakowań z tworzyw sztucznych jako źródła mikroplastiku.


Zarejestruj się na Konferencję Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie


Jak ograniczyć powstawanie mikroplastiku?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo na problem składa się wiele czynników. Niemniej jednak okazuje się, że nasze codzienne wybory  mogą mieć wpływ na zmniejszenie powstawania mikroplastiku. Jak choćby próba zminimalizowania zakupu ubrań z tkanin syntetycznych.

– Na problem powstawania mikroplastiku należy patrzeć w szerszy sposób, ponieważ od każdego z nas zależy to, czy zużyte tworzywa sztuczne trafią do środowiska jako niepotrzebny odpad, czy też do odpowiednich pojemników i staną się cennym surowcem wtórnym. Im segregacja będzie bardziej prawidłowa, tym znacznie efektywniejszy będzie stawał się proces recyklingu. Dzięki temu możemy zachować wiele surowców w zamkniętym obiegu i nadać kolejne życie np. opakowaniom – mówi Anna Urbańska, koordynatorka kampanii edukacyjnej #rePETujemy.

Segregacja i recykling

Mimo, że opakowania z tworzyw sztucznych nie są największym źródłem mikroplastiku, ich ograniczenie stanowi poważne wyzwanie. Jednocześnie jest ono sposobem na zminimalizowanie zgubnych dla klimatu skutków. Jak czytamy na stronie kampanii #rePETujemy, zoptymalizowanie produkcji tworzyw sztucznych doprowadziło do rocznej redukcji tworzyw sztucznych o prawie 6,2 mln ton w Europie Zachodniej.

„Prawidłowe gospodarowanie odpadami jest obecnie kluczowe dla poprawy stanu środowiska naturalnego, dlatego cały czas niezbędna jest edukacja zwiększająca świadomość społeczeństwa o tym, że tworzywa sztuczne oraz inne materiały opakowaniowe są cennym zasobem, a nie produktem odpadowym.” – czytamy w komunikacie kampanii #rePETujemy.

 

Magazyn Biomasa – sierpień 2021:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE