Biogazownia jest instalacją, która opłaca się pod wieloma względami. Jest to instalacja stanowiąca odnawialne źródło energii, która może wpłynąć na uniezależnienie się inwestora od paliw kopalnych, czy po prostu od zewnętrznych dostawców energii (zarówno elektrycznej, jak i ciepła). W przypadku wykorzystania substratów własnych lub odbioru substratów, które w działalności innego podmiotu stanowią odpad, biogazownia może dostarczyć paliwo lub energię w sposób niemal bezkosztowy.

Reklama

Korzyści z produkcji biogazu

Energia lub paliwo z biogazu mogą być wykorzystane w bieżącej działalności lub sprzedane na rynku. Jeden i drugi czynnik stanowi korzystną finansowo alternatywę dla zakupu paliw pochodzących z tradycyjnych źródeł (tj. z węgla, gazu ziemnego lub przeróbki ropy naftowej). Ponadto, w przeciwieństwie do tradycyjnych paliw, spalanie biogazu lub biometanu nie jest obarczone koniecznością uwzględniania emisji dwutlenku węgla w bilansie masowo-energetycznym zakładu, co pozwala zarówno na obniżenie śladu węglowego, jak i opłat za emisje.

W ten sposób instalacje te wpływają na zwiększenie udziału energii z OZE w miksie energetycznym kraju. W obiektach tych prowadzone jest przetwórstwo odpadów biodegradowalnych, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zagospodarowania tych odpadów w inny sposób, niekorzystny środowiskowo, np. poprzez kierowanie na składowiska. Biogazownia pozwala na energetyczne wykorzystanie praktycznie każdego odpadu organicznego pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (za wyjątkiem drewna). 


Zarejestruj się na Kongres Biogazu


Koszty budowy

Nakłady inwestycyjne na biogazownię lub biometanownię są silnie uzależnione przede wszystkim od wielkości (wydajności) instalacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na cenę instalacji jest gospodarka substratowa, tj. konieczność budowy dodatkowych magazynów, silosów, zbiorników, układów transportowych itp. Należy jednak mieć na względzie, że koszty inwestycyjne nie rosną liniowo wraz z mocą – szacuje się, że podwojenie mocy zwiększa koszty budowy o około 50-60%. Dlatego też najbardziej opłacalne są duże instalacje (w rozumieniu kosztów budowy przypadających na 1 kW mocy).

Wyższe są koszty budowy biometanowni – szacuje się, że kompletna instalacja produkująca bioLNG jest około trzykrotnie bardziej kosztowna od instalacji produkującej energię elektryczną dla tej samej mocy. Biogazownia jest instalacją zasadniczo bezobsługową, stąd koszty obsługi biogazowni, związane głównie z serwisami i kosztami osobowymi, są stosunkowo niewielkie i przeważnie pochłaniają do 10% przychodów ze sprzedaży energii – są one dość mocno uzależnione od kosztów wynikających z umowy na serwis silnika kogeneracyjnego oraz stopnia automatyzacji części załadunkowej.

Biogazownia się opłaca

Oczywiście biogazownia to także zyski ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła (które można wykorzystać np. do zasilania suszarni drewna czy płodów rolnych, bądź do produkcji ciepłej wody użytkowej, czy dla większych mocy – pary) oraz nierzadko z utylizacji odpadów oraz sprzedaży ekologicznego nawozu organicznego w formie pofermentu. To wszystko sprawia, że taka inwestycja jest w stanie zwrócić się nawet w przeciągu 3 – 5 lat (nie uwzględniając ewentualnych dotacji). Podsumowując biogazownia jest instalacją opłacalną zarówno pod względem środowiskowym jak i ekonomicznym.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Materiał promocyjny przy współpracy Biogas System SA:

tel.: +48 734 800 800, e-mail: kontakt@biogas-system.com

biogas-system.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE