Czarna lista producentów pelletu. Fałszerstw jest coraz więcej

Czarna lista producentów pelletu

Coraz częściej odnotowuje się przypadki nadużyć i zafałszowań w branży pelletu drzewnego. Efektem tego jest stworzenie tzw. czarnej listy producentów. Powstała ona nie tylko w trosce o dobre imię uczciwych producentów, ale  przede wszystkim o bezpieczeństwo użytkowników urządzeń na pellet.


Sprawdź koniecznie: Pellet drzewny w Polsce: To pierwszy taki raport na rynku!


W komunikatach Europejskiej Rady ds. Pelletu (EPC) podnosi się kwestie fałszerstw. Wynikają z posługiwania się przez podmioty nieuprawnione certyfikatem ENplus. Czy także z podawania nieprawdziwych informacji o posiadanym  certyfikacie. Podawane są na: stronach internetowych, portalach sprzedażowych, workach czy materiałach marketingowych.

Jak obserwuje Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, wiceprezes Polskiej Rady Pelletu, do nadużyć i zafałszowań w branży dochodzi coraz częściej. Zbadane i potwierdzone przypadki rejestrowane są na tzw. czarnej liście (black-list), która  jest dostępna na stronie ENplus.

Fałszerstwa na rynku pelletu

Funkcjonują dwie podstawowe kategorie oszustw:

  • zewnętrzne oszustwa – dotyczą użycia znaku handlowego lub jego części bez licencji, co stanowi naruszenie praw  właściciela znaku towarowego;
  • wewnętrzne oszustwa – dotyczą naruszenia przez firmy nieposiadające certyfikatu sfałszowanych dokumentów i  wprowadzaniu paliwa do obrotu jako certyfikowanego.

W obu przypadkach konsumenci wprowadzani są w błąd co do jakości pelletu drzewnego.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Może to skutkować poważnymi konsekwencjami związanymi z użytkowaniem i sprawnością urządzeń. A nawet instalacji  grzewczych, a przede wszystkim przyczynianiem się do powstawania zjawiska niskiej emisji. Tego typu fałszerstwa  narażają też podmioty certyfikowane na utratę wiarygodności i podważają ich wysiłki poczynione w imię  prowadzenia uczciwego i przejrzystego biznesu na rynku pelletu drzewnego.

W ciągu ostatnich trzech lat EPC zidentyfikowała i skutecznie rozwiązała 787 spraw dotyczących fałszerstw.  Dokładnie 46,4 proc. tych przypadków odnosiło się do stosowania znaku certyfikacji przez podmioty nieuprawnione w  materiałach marketingowych. Kolejnym przypadkiem (stanowiącym 25,4 proc. ogółu nieuczciwych procederów) jest  stosowanie znaku certyfikacji na opakowaniu bądź produkcie, który nie spełnia wymagań dla odpowiedniej klasy  jakości. Ze wszystkich zidentyfikowanych przypadków fałszerstw, 8,9 proc. stanowi fałszowanie dokumentów certyfikacyjnych.

Sankcje w prawie krajowym i międzynarodowym

Jak wskazuje mecenas Michał Kućmiński z Kancelarii Drewniak Kućmiński Kancelarie Adwokackie, współpracujący  także z Polską Radą Pelletu, podmioty, które naruszają te zasady i fałszują produkt bądź wprowadzają klientów w błąd,  podając nieprawdziwe informacje, np. na etykiecie produktu, podlegają m.in. odpowiedzialności cywilnej i karnej.

– Mamy do dyspozycji szereg przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Każdego z nas chronią akty  prawa regulujące ochronę prawną znaków towarowych, ochronę praw konsumenta, ochronę praw przedsiębiorców,  w tym działających w branży biomasy – podkreśla mecenas Michał Kućmiński.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo!

Tekst: Artykuł powstał przy współpracy Agnieszki Kędziory-Urbanowicz (PRP) i Michała Kućmińskiego, Kancelaria  Adwokacka Drewniak i Kućmiński z siedzibą w Gdańsku
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski