Taka była cena energii elektrycznej w I kwartale 2020 roku

Ustawa o cenach prądu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podał informację o cenie energii elektrycznej na rynku konkurencyjnych w I kwartale 2020 r. Wyniosła ona 250,90 zł/MWh.

W I kwartale 2020 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 250,90 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2020 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do:

  • spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych,
  • na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny. A to ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych1 do wyliczenia ceny wzięto pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej. I wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

Poniżej przedstawiono wzór uwzględniający poszczególne segmenty rynku. Te które wzięto pod uwagę do obliczenia średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny. A to ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych1 do wyliczenia ceny wzięto pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

Cena energii elektrycznej

Poniżej przedstawiono wzór uwzględniający poszczególne segmenty rynku. Te które zostały wzięte pod uwagę do obliczenia średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

energia elektryczna

gdzie:

  • C – średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2020 r. [zł/MWh],
  • Po – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej: wytwórców2 do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz przedsiębiorstw obrotu3 do spółek obrotu poza grupę kapitałową w kontraktach bezpośrednich zrealizowane w I kwartale 2020 r. [tys. zł],
  • Eo – wolumen sprzedanej energii elektrycznej: wytwórców2 do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz przedsiębiorstw obrotu3 do spółek obrotu poza grupę kapitałową w kontraktach bezpośrednich w I kwartale 2020 r. [MWh],
  • n – liczba spółek objętych badaniem, składających sprawozdanie G-10.1k i G-10.4(Ob)k w I kwartale 2020 r.,
  • Pg – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (dostarczonej w I kwartale 2020 r.) zrealizowane przez uczestników Towarowej Giełdy Energii S.A. [tys. zł],
  • Eg – wolumen sprzedanej energii elektrycznej (dostarczonej w I kwartale 2020 r.) zrealizowanej przez uczestników Towarowej Giełdy Energii S.A. [MWh],
  • m – liczba spółek dokonujących sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w I kwartale 2020 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: URE

This post is also available in: polski

bem