Taka była cena energii elektrycznej w I kwartale 2020 roku

Ustawa o cenach prądu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podał informację o cenie energii elektrycznej na rynku konkurencyjnych w I kwartale 2020 r. Wyniosła ona 250,90 zł/MWh. W I kwartale 2020 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 250,90 zł/MWh. Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2020 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii)…

czytaj więcej »