Bez CCUS spełnienie unijnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych nie będzie możliwe. W trosce o przyszłość polskiego przemysłu i jego rynkową konkurencyjność podejmuje się różne działania. Działania, które pozwolą na stworzenie wielkoskalowych projektów związanych z wychwytem, transportem i składowaniem dwutlenku węgla. Duże znaczenie, dla tej raczkującej dopiero branży, ma projekt i klaster CCUS.pl, którego rzecznik – dr inż. Paweł Gładysz – opowiedział redakcji ,,Magazynu Biomasa” jaki jest aktualny stan badań i prac związanych z wdrażaniem CCUS w Polsce.

Reklama

Co stoi za powstaniem projektu CCUS.pl i samego klastra?

dr inż. Paweł Gładysz, rzecznik projektu CCUS.pl

Na początku 2020 roku, wspólnie z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Fundacją WiseEuropa, Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej podjęło decyzję o złożeniu wniosku do programu GOSPOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt. Projekt, którego celem miało być wsparcie rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 (ang. Carbon Capture, Utilisation and Storage – CCUS) w Polsce.


Zarejestruj się na Kongres Carbon Capture


To właśnie wtedy rozpoczynał się renesans technologii CCUS w Europie, napędzany głównie gwałtownie rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach systemu EU-ETS, jak również zwiększającą się świadomością emitentów, że to właśnie wychwyt CO2 może być często jedyną ścieżką redukcji ich emisji w perspektywie ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej.

Kiedy z końcem marca 2021 projekt uruchomiono, temat CCUS był już „na tapecie” wielu przedsiębiorstw w Europie oraz Polsce. Trafiliśmy bardzo dobrze z projektem w potrzeby gospodarki. Bo mimo wszystko temat CCUS w Polsce pozostawał dotychczas głównie w obszarze badawczo-rozwojowym. Tam też można było zauważyć pewną stagnację. A poszczególne sektory coraz głośniej zaczęły zwracać uwagę na szereg luk, które uniemożliwiały realizację projektów CCUS o charakterze komercyjnym. Celem projektu CCUS.pl jest zaadresowanie luk w legislacji. Ale również przygotowanie kompleksowej strategii Polski w obszarze technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2. Tak aby rozwój tych technologii nakierować na interesariuszy, dla których jest to szczególnie istotne.


POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT “BIOMASA W POLSCE 2022/23”


Wspomniała pani również o klastrze. Biorąc pod uwagę czasami kłopotliwe nazewnictwo – chciałbym zaznaczyć, że z punktu widzenia projektu pojęcie to jest rozumiane dwojako. Przede wszystkim klaster projektu CCUS.pl ma stanowić zaplecze badawczo-doradcze dla dalszego rozwoju technologii CCUS w Polsce. Poprzez skupianie kluczowych interesariuszy tych technologii, ma również stanowić punkt kontaktowy dla podmiotów krajowych i zagranicznych, które chcą lepiej zrozumieć to złożone zagadnienie. W ramach projektu zaplanowane jest również wstępne studium wykonalności dla klastra. A właściwie hubu transportu CO2 i klastra jego składowania zlokalizowanego w Polsce. Lokalizacja opolsko-śląska została wskazana jako obszar, na którym istnieje znaczący potencjał budowy takich sieci. A wyniki tych prac pozwolą przygotować wytyczne dla powstawania tego typu inicjatyw w Polsce.

Jakie działania do tej pory udało się zrealizować w ramach projektu?

Pierwsze 18 miesięcy projektu poświęcone były wypracowaniu szeregu narzędzi badawczych. A także przygotowanie zaplecza do prowadzenia analiz mających na celu sformułowanie samej strategii CCUS w Polsce. I również pewnej agregacji wiedzy i odbudowy potencjału badawczego i doradczego w tym obszarze. Akademia Górniczo-Hutnicza w ramach kilku jednostek, wspólnie z Fundacją WiseEuropa, zbudowała interdyscyplinarny zespół ponad 50 ekspertów. Ekspertów, którzy w drugiej fazie projektu wykorzystują wypracowane narzędzia, jak również zdobytą wiedzę do aktywnego wsparcia podmiotów i organizacji w obszarze technologii CCUS. Prace nad strategią, zgodnie z harmonogramem, zbliżają się powoli do końca. Jej pierwszą wersję chcemy przedstawić administracji rządowej z początkiem lutego 2024. A następnie w ramach dialogu, z wykorzystaniem klastra CCUS.pl, poddać ją szerokim konsultacjom..

Całą rozmowę oraz opinie ekspertów przeczytasz w gazecie Carbon Capture. Pobierz poniżej:

Carbon Capture w Polsce

Pobierz za darmo i zapisz sie do newslettera

Wyślij link na adres email:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE