Fundacja WiseEuropa wydała unikalne w skali kraju opracowanie edukacyjne pt. „CC S – konieczny i bezpieczny”, które tłumaczy w sposób przystępny dla wszystkich obywateli, czym są technologie wychwytu i podziemnego składowania CO2 oraz jak mogą pomóc powstrzymać zmianę klimatu.

Reklama

W broszurze zostały udzielone odpowiedzi na najważniejsze pytania, a także wyjaśnione najczęściej powielane mity związane z technologiami CCS/CCUS. Takie ogólnodostępne publikacje, służące edukacji i walce z dezinformacją mają kluczowe znaczenie dla budowania wsparcia społecznego dla każdej nowej technologii.

Jak zaradzić obawom?

Jednym z działań WiseEuropa na rzecz wzmacniania dialogu różnych grup interesariuszy oraz edukacji opinii publicznej w zakresie CCS/CCUS był warsztat „CCUS in Central and Eastern Europe”, zorganizowany we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w czerwcu 2023 roku. Był on przedłużeniem cyklicznego spotkania grupy technicznej w ramach Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF).

W spotkaniu i warsztatach wzięli udział eksperci m.in. z Komisji Europejskiej, USA, Kanady, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Francji, Brazylii, Chin, Japonii czy Arabii Saudyjskiej. Kończąca interaktywną część wydarzenia dyskusja toczyła się w ramach stolików, z których każdy obradował nad innym zidentyfikowanym przez WiseEuropa uprzedzeniem w odniesieniu do technologii CCS/CCUS. Każda z grup miała za zadanie przedstawić rekomendacje, jak zaradzić społecznym obawom.

Od komunikacji po język korzyści

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich zidentyfikowanych problemów jest przemyślana na każdym etapie i proaktywna komunikacja, skierowana do różnych grup społecznych, których inwestycje w CCS/CCUS mogą dotyczyć. Ważny jest również aspekt edukacyjny, pod którym kryje się rzeczowe obalenie błędnych przekonań, z wykorzystaniem języka, dostosowanego do odbiorcy. Nie bez znaczenia jest też to, kto ma komunikat przekazać.

Powinna to być osoba wiarygodna, reprezentująca i neutralną organizację. Wśród takich organizacji powinno się szukać sojuszników. Wreszcie, w komunikatach powinien przemawiać język korzyści z CCS/CCUS które powinny być nazwane i najlepiej również policzone (np. czystsze powietrze, liczba nowych miejsc pracy, rozwój turystyki przemysłowej). Na 2024 r. zaplanowane jest opracowanie kompleksowej diagnozy społecznej w zakresie stosowania CCS/CCUS w Polsce wraz z aktualnymi wynikami badań opinii publicznej, które zostaną przedstawione w trakcie seminarium projektu CCUS.pl w maju br. Wydarzenia w tym projekcie realizowane są z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Za projekt „CCS – KONIECZNY I BEZPIECZNY. Narzędzia dla prowadzenia dialogu i wzmacniania społecznej akceptacji dla technologii wychwytu, składowania i ponownego wykorzystania CO2 z procesów przemysłowych” w marcu br., podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego, WiseEuropa została uhonorowana nagrodą Lidera Transformacji Energetycznej 2024.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa – sprawdź poniżej:

Tekst: Małgorzata Majewska, Karolina Szyller / WiseEuropa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE