Bydgoszcz dostała 41 mln na sortownię odpadów. Pieniądze z NFOŚiGW trafią do Stacji Segregacji Odpadów ProNatura.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie projektu rozbudowy oraz modernizacji Stacji Segregacji Odpadów ProNatury. Spółka ma otrzymać od Funduszu maksymalną kwotę, o którą wnioskowała, czyli ponad 41 milionów złotych.

Reklama

Realizacja Projektu ma przyczynić się do znaczącego podniesienia efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych a także sprawić, że sortowanie w mniejszym stopniu będzie wymagało kontaktu pracowników z odpadami.

Modernizacja ma zwiększyć szanse na osiągnięcie przez miasto Bydgoszcz wymaganych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych w 2022 r. i latach następnych. Zwiększenie odzysku zredukuje ilość odpadów kierowanych do spalarni.


Jak uzyskać energię z odpadów? Kliknij i czytaj więcej na ten temat!


Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony do NFOŚiGW w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Po zakończeniu rozpatrywania Wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, w 2021 r. rozpoczęcie budowy wraz z montażem urządzeń, a w 2022 r. rozruchy mechaniczne i technologiczne.

Zmodernizowana linia sortownicza składać się będzie m.in. z zespolonej kabiny doczyszczania poszczególnych frakcji wydzielonych odpadów, 17 separatorów optopneumatycznych, 2 separatorów metali nieżelaznych, 2 separatorów metali żelaznych, 2 separatorów balistycznych, sita kaskadowego 160 mm, sita kaskadowego 40/80 mm czy sita bębnowego o średnicy oczek 160-340 mm.

W skład zmodernizowanej linii sortowniczej wejdą następujące obiekty/elementy zagospodarowania terenu:

 1. hala sortowni odpadów selektywnie zebranych – hala o powierzchni ok. 5760 m2 (144 m x 40 m) w konstrukcji stalowej lub żelbetowo-stalowej. Hala posiadać będzie bramy wjazdowe i wyjazdowe.

Obiekt podzielony na części o następujących funkcjach:

 • zasobni na odpady do tymczasowego magazynowania i podawania odpadów,
 • obszar lokalizacji linii technologicznej do sortowania odpadów – instalacja do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych,
 • tymczasowy magazyn, boksy odbioru surowców wtórnych i balastu
 • części socjalnej,
 1. boksy magazynowe – do magazynowania odpadów selektywnie zebranych dowożonych do przetwarzania oraz magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów wysegregowanych podczas procesów przetwarzania odpadów prowadzonych w hali sortowni. Powierzchnia zabudowy boksów ok. 1400 m2. Boksy zadaszone, posiadające szczelną posadzkę. Ujmowane wody opadowe z dachu odprowadzane będą do projektowanego zbiornika p.poż.
 2. place i drogi manewrowe – powierzchnia ok. 10 750 m2, nawierzchnia z betonu lub asfaltobetonu, skanalizowane, ujmowane ścieki opadowe kierowane za pomocą kanalizacji deszczowej do zbiornika p.poż.

W wyniku realizacji wszystkich etapów modernizacji, po mechanicznym, automatycznym oraz manualnym sortowaniu Stacja będzie w stanie uzyskać następujące frakcje materiałowe:

 1. papier mieszany z frakcji 40/80 – 160 mm,
 2. papier mieszany z frakcji 160 – 340 mm,
 3. Karton/tektura
 4. papier zadrukowany tzw. deinking
 5. PET transparentny
 6. PET zielony
 7. PET niebieski
 8. PP
 9. PEHD
 10. PS lub kartoniki po żywności płynnej (tetra)
 11. folia PE MIX z frakcji 40/80 – 160 mm,
 12. folia PE MIX z frakcji 160 – 340 mm,
 13. folia PE transparentna/biała,
 14. frakcja energetyczna,
 15. metale żelazne,
 16. metale nieżelazne.

Modernizacja i rozbudowa dostosuje instalację do zmieniających się przepisów (KPGO, gospodarka o obiegu zamkniętym, konkluzje BAT, projekty nowych przepisów) oraz technologię do nowych strumieni odpadów, w tym większej ilości odpadów z selektywnej zbiórki (frakcja „metale i tworzywa sztuczne”), a także pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza czy uciążliwości zapachowej.

– To bardzo ważny dzień dla ProNatury i  Bydgoszczy. Sortownia odpadów to jeden z filarów systemu gospodarki odpadami, ale i pierwsze „serce” Spółki, które bije nieprzerwanie od początku naszej działalności. Modernizacja tej instalacji to nie tylko konieczność, ale kolejny krok milowy po zbudowanym także dzięki wsparciu unijnemu Zakładowi Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – mówi Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 61 320 600,28 zł i pokryta zostanie ze środków z dofinansowania NFOŚiGW, pożyczki NFOŚiGW oraz częściowo ze środków własnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: ProNatura
Zdjęcie: ProNatura
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE