Krośnieński Holding Komunalny wybrał wykonawcę, który wybuduje w Krośnie Blok Energetyczny opalany paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Budowa Bloku Energetycznego na pozostałości z sortowania odpadów komunalnych realizowana jest w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – II etap”, na który Krośnieński Holding Komunalny otrzymał w czerwcu br. ponad 111 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50 mln zł w formie dotacji i 61,7 mln zł w formie preferencyjnej pożyczki – z możliwością jej częściowego umorzenia do 5 mln zł).

Reklama
Umowa między Holdingiem a konsorcjum firm Instal Warszawa (lider) i Dalkia Wastenergy (partner) została podpisana 21 września 2021 r. w Krośnie.

Celem inwestycji jest wykorzystanie pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych do celów produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energii elektrycznej na potrzeby własne Spółki oraz innych podmiotów miejskich. Zadanie to jest drugim etapem projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego”, który realizowany jest na potrzeby 28 podkarpackich gmin, mających z Gminą Miasto Krosno podpisane stosowne porozumienia o współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

W I etapie projektu zmodernizowana i rozbudowana została część mechaniczna instalacji przetwarzania odpadów w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, powstała całkowicie nowa część biologiczna tej instalacji, a także wybudowany został nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Całość inwestycji dopełnił zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń mobilnych, usprawniających pracę krośnieńskiej instalacji i obsługę okolicznych gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Wartość zrealizowanych inwestycji to blisko 106 mln zł (brutto), z czego ok. 58 mln zł to dotacja z Funduszy Europejskich.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Budowa Bloku Energetycznego w Krośnie ma kosztować ponad 135 mln zł (brutto) i ma być zrealizowana do 2024 r. Instalacja ma powstać na terenie Elektrociepłowni Krosno (dawniej: Elektrociepłownia „Łężańska”) przy ul. Sikorskiego, ma spalać rocznie ok. 22 tys. ton odpadów oraz produkować w skojarzeniu energię cieplną (moc 6,4 MW) i energię elektryczną (1,6 MW). Ma to być obiekt nowoczesny, spełniający wszystkie normy środowiskowe i bezpieczny dla otoczenia.

– Cieszę się bardzo, że po wielu latach pracy nad kwestią termicznego wykorzystania pozostałości po sortowaniu odpadów w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z wykonawcą tego – największego w historii naszej Spółki – zadania inwestycyjnego. Konsorcjum Instal Warszawa i Dalkia Wastenergy to doświadczone i wiarygodne podmioty. Szczególnie cenne jest doświadczenie Dalki Wastenergy w budowie podobnych, jak planowany w Krośnie, obiektów. Myślę, że te doświadczenia są dla nas gwarancją, że nasza inwestycja też zakończy się sukcesem – mówi Janusz Fic, prezes zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Wykonawca inwestycji, tj. konsorcjum firm Instal Warszawa i Dalkia Wastenergy, został wybrany w postępowaniu przetargowym. Oferta złożona przez polsko-francuskie konsorcjum okazała się najkorzystniejszą i najlepiej spełniała wymogi określone w przetargu przez Krośnieński Holding Komunalny. Zadaniem wykonawcy będzie m.in.: zaprojektowanie bloku energetycznego i uzyskanie niezbędnych decyzji oraz pozwoleń, wykonanie wszystkich prac budowlanych, dostawczych i montażowych, jak również uruchomienie całej instalacji, uzyskanie decyzji na jej eksploatację, a także nadzór nad jej rozruchem i początkową pracą.

– Budowa instalacji do przetwarzania frakcji energetycznej odpadów komunalnych w Krośnie, w ramach konsorcjum kierowanego przez firmę INSTAL WARSZAWA S.A., to duża szansa na połączenie wszystkich doświadczeń i kompetencji posiadanych przez naszą firmę – obecną na rynku od 70 lat. Realizacja instalacji mającej na celu odzysk energii pochodzącej z odpadów w celu zapewnienia ciepła mieszkańcom przy minimalizacji zużycia wody i produkcji ścieków, a także zastosowanie przemysłowych rozwiązań ukierunkowanych na wysoką niezawodność systemu to zadanie idealne dla naszej firmy. Wspólnie z naszym partnerem technologicznym mamy zamiar w ciągu 3 lat zaprojektować i oddać to eksploatacji ten złożony obiekt, który zapewni kolejny krok w dekarbonizacji miasta Krosna – mówi Andrzej Grygo, prezes Instal Warszawa (lider konsorcjum).

– Cieszymy się, że know-how i technologia Paprec przysłużą się realizacji inwestycji w Krośnie. Instalacja pozwoli na wykorzystanie lokalnych zasobów do produkcji energii bez węgla. To doskonały przykład inwestycji wpisującej się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym – dodaje Stéphane Leterrier, CEO PAPREC Energies.

Budowa Bloku Energetycznego jest rozwiązaniem problemu z zagospodarowaniem pozostałości z sortowania odpadów komunalnych dla Miasta Krosna oraz dla 27 innych gmin, które w ramach porozumienia dostarczają odpady do krośnieńskiej instalacji przetwarzania odpadów. Budowa bloku pozwoli zminimalizować, a docelowo nawet odejść od użycia węgla w ciepłownictwie komunalnym na terenie Krosna. Według szacunków, po uruchomieniu bloku w 2024 r. ponad 50% ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym będzie pochodzić z termicznego przekształcenia pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych, a pozostała część z biomasy. Nie bez znaczenia jest fakt, że blok będzie produkował w skojarzeniu również energię elektryczną, która będzie wykorzystywana na potrzeby Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego oraz jednostek miejskich.

– Budowa Bloku Energetycznego jest zwieńczeniem wielu inwestycji, jakie w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów komunalnych realizuje Miasto Krosno za pośrednictwem Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Jest finalizacją systemu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wykorzystanie potencjału odpadów i uniknięcie ich składowania, poprzez wykorzystanie jako paliwa w bloku energetycznym, jest działaniem perspektywicznym. Energia cieplna wytworzona w bezpieczny sposób w instalacji trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie wykorzystywana do ogrzania wielu krośnieńskich bloków, instytucji i placówek – podkreśla prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Inżynierem Kontraktu dla inwestycji pn. Budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpowiedzialny za kierowanie, nadzorowanie i administrowanie kontraktem, jest Zamojska Dyrekcja Inwestycji z Zamościa.

Głównym doradcą Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego przy opracowaniu programu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego” była Savona Project Sp. z o.o. z Tarnowa.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE