W Ministerstwie Klimatu i środowiska coraz więcej mówi się o tym, że biometan i biogaz musza zostać uwzględnione w strategicznych dokumentach. Ten tam został poruszony podczas posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Biogazu i Biometanu, któremu przewodniczył wiceminister Miłosz Motyka.

Reklama

Rola biogazu i biometanu w polityce energetycznej Polski oraz działania na rzecz usprawnienia realizacji porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu, to główne tematy kolejnego posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Biogazu i Biometanu. Spotkanie Rady odbyło się 18 czerwca 2024 r.


Czytaj też: Dlaczego warto badać substraty do produkcji biogazu?


Dlaczego biometan i biogaz?

  • W skład Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Biogazu i Biometanu wchodzą członkowie reprezentujący Strony Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Zadaniem rady jest koordynację działań zmierzających do realizacji celów Porozumienia.
  • Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.
  • Polski rząd aktywnie działa na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które przyczynią się do uniezależnienia się Polski od zewnętrznych dostaw energii i poprawy jakości naszego powietrza. To samo dotyczy biogazu i biometanu, w szczególności na obszarach wiejskich.
  • Polska gospodarka, głównie rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, dysponuje dużym potencjałem substratowym, w szczególności w postaci biomasy oraz produktów ubocznych i odpadów pochodzenia rolniczego.
  • Rozwój biogazu i biometanu to nie tylko szansa na wzmocnienie lokalnego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego, ale także sposób na dywersyfikację przychodów polskiego rolnictwa, obniżenie kosztów utylizacji odpadów rolniczych oraz większą troskę o środowisko.

Czytaj dalej: Biogaz może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu celów klimatycznych i niezależności energetycznej we Francji


Stanowisko MKiŚ

– Biogaz i biometan w najbliższej przyszłości mogą stanowić uzupełnienie naszego miksu energetycznego. Jego waga wzrasta na przestrzeni ostatnich lat – to efekt transformacji energetycznej oraz sytuacji geopolitycznej – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Jak podkreślał, rola biogazu i biometanu powinna zostać odpowiednio odzwierciedlona w dokumentach strategicznych dla sektora energii jakim jest Polityka Energetyczna Polski i Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu.

Głos branży będzie miał ważne znaczenie dla kształtowania polityki energetycznej Polski, aby wykorzystując potencjał lokalnych źródeł wytwórczych wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i tworzyć nowe impulsy do rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja tego celu nie będzie możliwa bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji działań po stronie administracji rządowej.  

– Chcę, aby wnioski i rekomendacje, które będą wypracowywane w ramach realizacji celów porozumienia sektorowego służyły zwiększeniu wykorzystania potencjału biogazu i biometanu. Wspólnie z branżą będziemy tworzyć regulacje, które będą stanowiły odpowiedź na wzywania związane z transformacją energetyczną Polski – dodał wiceminister Motyka.

Zdjęcie i źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE