Francja jako lider europejskiego rynku biogazu i biometanu odnotowuje wiele korzyści, jakie przyniósł szybki i dynamiczny rozwój sektora. Robin Apolit Saget-Borgetto z Francuskiego Stowarzyszenia Handlu Energią Odnawialną podsumował bieżącą sytuację w branży, wskazując konkretne profity wynikające ze zwiększenia produkcji w kraju.

Reklama

Biogaz we Francji

Francja odnotowała szybki rozwój sektora biogazu. Łączna moc ponad 1900 biogazowni wynosi około 580 MW produkcji energii elektrycznej, a do sieci gazowej podłączonych jest ponad 650 zakładów produkcji biometanu, które dostarczają około 9 TWh energii rocznie.
Głównymi substratami do produkcji biogazu we Francji są pozostałości rolnicze (takie jak obornik i odpady pożniwne), odpady organiczne z przetwórstwa spożywczego, odpady komunalne i osady ściekowe. Ta różnorodność surowców wspiera wydajną i zrównoważoną produkcję energii.

Rząd francuski aktywnie wspiera sektor biogazu poprzez zachęty, w tym taryfy gwarantowane i dotacje inwestycyjne. Ustawa o transformacji energetycznej i późniejsze regulacje wyznaczyły ambitne cele w zakresie gazu odnawialnego, tworząc korzystne otoczenie regulacyjne dla inwestycji w biogaz. Wsparcie to zachęca do budowania nowych instalacji i pomaga usprawnić proces wydawania pozwoleń, wspierając rozwój sektora. Przewiduje się, że dla rozwoju biometanu w 2026 r. zostanie wprowadzony pierwszy mechanizm wsparcia pozabudżetowego.


Zarejestruj się na Kongres Biogazu


Korzyści z rozwoju rynku biogazu

Rozwój rynku biogazu we Francji przyniósł niezliczone korzyści, zmieniając krajobraz energetyczny i znacząco przyczyniając się do osiągnięcia celów środowiskowych i ekonomicznych.

Rozwój produkcji biogazu i biometanu wspiera przejście Francji w kierunku bardziej zrównoważonego systemu energetycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliw kopalnych.

Produkcja biogazu, głównie z odpadów rolnych i pozostałości organicznych, usprawnia praktyki gospodarowania odpadami, przekształcając je w cenną energię i zmniejszając poziom wykorzystania składowisk. Ponadto sektor biogazu stworzył wiele lokalnych miejsc pracy i pobudził gospodarkę wiejską, zapewniając rolnikom nowe źródła dochodów i pobudzając przemysł zielonej energii.

Ponieważ rząd w dalszym ciągu wspiera ten sektor poprzez korzystną politykę i zachęty inwestycyjne, przemysł biogazu może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu celów klimatycznych Francji i niezależności energetycznej.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

tekst: Robin Apolit Saget-Borgetto, Syndicat des énergies renouvelables

zdjęcie: unplash

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE