W Ministerstwie Energetyki trwają prace nad rozporządzeniem, w którym określone jaką częścią paliwa zużytego do produkcji energii ma być biomasa lokalna. Prace są na etapie konsultacji publicznych.

Reklama

W związku z tym, informuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki moc zachowują dotychczasowe przepisy wykonawcze.

Oświadczenie nadal konieczne

Producent energii ubiegający się o wydanie świadectwa pochodzenia, powinni z wnioskiem złożyć oświadczenie, że dochował wymogu udziału biomasy lokalnej w użytym paliwie. Ponadto musi przedstawić dokumenty pozwalające na zakwalifikowanie danego rodzaju biomasy do tzw. biomasy agro.

Określ pochodzenie paliwa

Z dokumentu musi wynikać, że paliwo dostarczone do procesu spalania:

pochodzi z upraw energetycznych, lub stanowi odpad lub pozostałość z produkcji rolnej lub z przemysłu przetwarzającego jej produkty,

jest zbożem niespełniającym wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym i ziarnami zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu,

stanowi inny rodzaj odpadu ulegającego biodegradacji z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty.

Wymóg ten dotyczy:

  1. Wytwarzających energię elektryczną w procesie wspólnego spalania paliw konwencjonalnych i biomasy o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 5 MW,
  2. stanowiących układy hybrydowe oraz jednostki biomasowe o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 20 MW. Nie obowiązuje on natomiast mikroinstalacji i małych instalacji odnawialnego źródła energii.

Źródło: URE

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE