Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zatwierdziło program „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Jednym z pięciu obszarów badawczych, który będzie umożliwiał otrzymanie grantu są rozwiązania dla niskoemisyjnego rolnictwa zakładające wykorzystanie biomasy i biopaliw.

W ramach poszczególnych obszarów będą finansowane projekty badawczo-rozwojowe, szczególnie te, które mobilizują potencjał naukowy na rzecz rozwoju zrównoważonego środowiska oraz zmniejszenia negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego i zmian klimatu. BIOSTRATEG  podkreśla konieczność zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie m.in. poprzez „rozwój metod i technologii przekształcania produktów i procesów przemysłowych w zasobooszczędne i energooszczędne bioprodukty i bioprocesy wraz z optymalizacją wykorzystania biomasy z produkcji podstawowej, bioodpadów i produktów ubocznych bioprzemysłu”, a także na „opracowanie nowych technologii wytwarzania bioenergii, w tym biopaliw z drzewnych produktów ubocznych, odpadów (przemysłowych i poużytkowych) i innych rodzajów biomasy”.

Reklama

Program BIOSTRATEG ma stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, a wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2014-2019 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia,  wyniesie ok. 500 milionów złotych, z czego 200 mln zł będzie dostępne w II edycji konkursu, do której nabór rusza 9 czerwca i zakończy się 24 lipca br. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 10 mln zł.

Więcej o programie: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo—biostrateg/

Źródło: NCBiR

Zdjęcie: materiały prasowe NCBiR

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE