Biogazownie staną w Jarocinie. Inwestycja warta 100 mln zł!

Zakład Gospodarki Odpadami – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie zainwestuje sto milionów m.in. w rozbudowę kompostowni i wykorzystanie biogazu. Zakład obsługuje 22 wielkopolskie gminy.

W tej sprawie podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020″.

Wysokość dofinansowania 38 484 556,44 zł.

W ramach realizacji inwestycji “Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” zostanie rozbudowana instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji oraz kompostownia odpadów wraz z placami kompostowymi. Wybudowany zostanie drugi fermentera do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, powstaną nowe placu do przerobu odpadów budowlanych, zostanie zmodernizowana oraz rozbudowana stacja transformatorowa, powstanie nowy agregat kogeneracyjny. Rozbudowana zostanie także podczyszczalnia ścieków oraz wybudowana zostanie nowa waga najazdowa, zwiększy się także flota pojazdów.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: zgo-jarocin.pl

This post is also available in: polski

bem