Biogaz to niezależność energetyczna na wsi

biogazownia goodvalley

Biogazownie pokrywają 100% naszego zapotrzebowania na energię, mówi Grzegorz Brodziak z Goodvalley w rozmowie z Jolantą Kamińską.

Według najnowszego raportu Związku Polskie Mięso, dzięki biometanowi możemy zmniejszyć emisyjność polskiego rolnictwa o 80%. Czy ta prognoza wydaje się Panu realna?

Uważam, że jednym z najlepszych rozwiązań technologicznych dla gospodarstw rolnych hodujących zwierzęta są właśnie biogazownie.

Grzegorz Brodziak

Wiemy, że ten sektor nie ma najłatwiejszych warunków rozwoju w Polsce. Chociażby ze względu na niestabilne systemy wsparcia w ostatnich latach, ale i złożoność technologii oraz dostęp do niezbędnej wiedzy na temat funkcjonowania tych instalacji. Dlatego potrzebne są działania zarówno edukacyjne, jak i środki wsparcia do rozwoju tego źródła energii.

Warto pamiętać, że biogazownie, w przeciwieństwie do siłowni wiatrowych czy fotowoltaiki, nie są zależne od pogody. Jeżeli biogazownia jest prowadzona we właściwy sposób, to pozostaje stabilnym źródłem energii, działającym prawie bez przerw ze sprawnością na bardzo wysokim poziomie. Co ważne, biogazownie są źródłami kogeneracyjnymi. Oznacza to, że produkcja energii elektrycznej i cieplnej następuje w jednym procesie technologicznym. Dzięki temu to jeden z najbardziej efektywnych procesów produkcji. Co raz częściej mówi się również o trigeneracji,  w której poza energią elektryczną i cieplną, w tym samym procesie, w tym samym czasie i z tych samych surowców powstaje dodatkowo chłód.

Dlatego uważam, że to właśnie na wsiach mamy ogromny potencjał dla rozwoju biogazowni. Natomiast jego uwolnienie wymaga podjęcia odpowiednich działań w zakresie dostępu do wiedzy, tworzenia zachęt i narzędzi wsparcia, które nie będą ograniczone do 15 lat działania operacyjnego.

Uważam, że korzyści z tak obranej drogi są znaczące, tylko czasami brakuje wiedzy i determinacji, by wejść w te rozwiązania. Poza tym częstą barierą jest brak dostępu do środków inwestycyjnych. Po doświadczeniu kilkunastu lat, możemy bez wątpienia stwierdzić, że inwestycje w oszczędne technologie w obszarze zaopatrzenia w energię elektryczną czy cieplną, a także w innych obszarach dotyczących zużycia zasobów, wracają do nas w jakiś sposób. Dzięki biogazowniom pokrywamy w 100 proc. nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną i znaczącą część energii cieplnej. Dodatkowo dostarczamy ciepło do lokalnej społeczności w miejscowości Nacław, gm. Polanów (bloki mieszkalne, szkoła, świetlica). Chcę podkreślić, że to jednak dzięki instrumentom wsparcia udało się domknąć te inwestycje finansowo – bez tego byłoby trudno.


Sprawdź program VI Kongresu Biogazu


Jakie są dalsze plany Goodvalley w kierunku ograniczania wpływu na środowisko?

Rolnictwo, tak jak każda inna działalność, wpływa na środowiska, bo korzysta z jego zasobów i wpływa na jego poszczególne elementy. Nasze działania skupiają się na tym, aby w każdym z tych obszarów produkcja rolna prowadzona była w najbardziej zrównoważony sposób. Tak jak zostało wspomniane posiadamy 8 biogazowni rolniczych, dzięki którym m.in. prowadzimy gospodarkę obiegu zamkniętego. Zagospodarowujemy odchody zwierzęce z naszych ferm trzody chlewnej, produkujemy zieloną energię elektryczną i cieplną, redukując tym samym emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, zaspokajając w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną i wykorzystując masę pofermentacyjną, jako wysokowartościowy nawóz organiczny.

Dodatkowo rozpoczęliśmy trzy kolejne projekty biogazowe przy naszych fermach w partnerstwie z podmiotem zewnętrznym, który na naszych gruntach będzie budował i eksploatował biogazownię rolnicze na terenie trzech gmin województwa zachodniopomorskiego.

Od lat realizujemy naszą politykę środowiskową. Zgodnie z nią dążymy do zapewnienia najwyższych standardów zarządzania środowiskowego, prowadzimy produkcję w sposób bezpieczny, efektywny i ekonomicznie uzasadniony, przy możliwie najmniejszym wpływie na  środowisko i najniższym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Naszymi celami strategicznymi w obszarze środowiska jest spełnienie przez spółkę wszystkich wymagań prawa ekologicznego i norm  środowiskowych, zachowanie najlepszego stanu środowiska  w obszarze działania spółki. A tam gdzie to możliwe – poprawienie zastanego stanu, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa dla środowiska i gospodarki, jawność informacji o wpływie spółki na środowisko oraz minimalizacja wpływu  produkcji na środowisko w ujęciu globalnym, szczególnie stosowanie  wodooszczędnych i energooszczędne technologii, wdrażanie  produkcji „zielonej energii”, racjonalizacja gospodarki odpadami i minimalizacja ich ilości, usuwania szkodliwych substancji i  materiałów z otoczenia, w tym azbestu, stosowanie  surowców, produktów i metod  bezpiecznych dla środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i otoczenia społecznego, promowanie  proekologicznych  metod produkcji wśród kontrahentów i konsumentów.

Naszą ambicją i zadaniem, jako rolników i producentów żywności, powinno być zaoferowanie konsumentowi produktu o pożądanych przez niego cechach. Ponieważ będzie przekonany, że to dobry produkt, smaczny, zdrowy, bezpieczny, z tzw. „czystą etykietą”, wytworzony w gospodarstwie i zakładzie neutralnym klimatycznie.

 

O tym jak wybudować i eksploatować biogazownię dowiesz się podczas VI Kongresu Biogazu, 13-14 grudnia CKS Ossa.


Zarejestruj się na VI Kongres Biogazu


Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski

ael