W Odrzechowej na Podkarpaciu uruchomiono drugą w regionie biogazownię rolniczą. Inwestorem jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

Biogazownia już funkcjonuje. W budowanym 18 miesięcy obiekcie będą wykorzystywane obornik bydlęcy, gnojowica, kiszonki kukurydzy i traw czy wysłodki buraczane. Moc elektryczna biogazowni  wynosi 0,5 MWe, moc termalna – 0,559 MWt.

Reklama

Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej to 4150 MWhe, a energii cieplnej – 4640 MWht.

Instalacja, którą zrealizowało konsorcjum firm z liderem H. Cegielski-Poznań S.A., jest oparta na technologii AD AGRO. Koszt inwestycji wyniósł ponad 8,5 mln zł. Projekt uzyskał unijne dofinansowanie w kwocie 3,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Biogazownia 2

Biogazownia 4

W skład biogazowni wchodzą następujące obiekty i instalacje:

  • zbiorniki fermentacyjne ze zbiornikami biogazu,
  • zbiornik na pozostałość pofermentacyjną,
  • silosy na kiszonki,
  • budynek techniczny,
  • układ kogeneracyjny, chłodzenia i odzyskiwania ciepła,
  • instalacje ujmowania, oczyszczania i awaryjnego spalania biogazu,
  • instalacje i urządzenia do transportowania substratów,
  • układy automatyki i sterowania,
  • infrastruktura towarzysząca jak: drogi dojazdowe i manewrowe, instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, p.poż. oraz przyłącz elektroenergetyczny.

Biogazownia rolnicza w Odrzechowej to druga tego typu inwestycja na Podkarpaciu. Pierwszą biogazownię rolniczą w regionie, która powstała w Starym Mieście koło Leżajska i której moc wynosi 1 MWe, wpisano kilka miesięcy wcześniej do prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego Rejestru biogazowni rolniczych. Inwestorem jest spółka OZE 11.

Źródło: www.gramwzielone.pl

Zdjęcia: www.esanok.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE