Biogazownia oczyszczalni ścieków Tychy-Urbanowice

Oczyszczalnia ścieków w Tychach-Urbanowicach może poszczycić się 10-letnim doświadczeniem w kofermentacji osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych. Zajmuje się kompleksowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Dodatkowo, od 2006 roku, jest również producentem energii elektrycznej i cieplnej ze  źródeł odnawialnych – ekologicznego paliwa, jakim jest biogaz. Nadwyżki energii elektrycznej i ciepła były  przyczynkiem do inwestycji w Wodny Park Tychy.

Oczyszczalnia ścieków w Tychach-Urbanowicach jest obiektem eksploatowanym przez Regionalne Centrum  Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach (RCGW S.A.). T spółka komunalnA ze 100 proc. udziałem kapitału  gminy Tychy. Biogazownia stanowi kluczowy element węzła gospodarki osadowej tyskiej oczyszczalni ścieków  komunalnych.

Powstający w niej biogaz jest produktem procesu kofermentacji metanowej osadów ściekowych oraz przemysłowych  odpadów biodegradowalnych, dostarczanych przez zewnętrznych kontrahentów. Kofermentacja prowadzona jest w  dwóch wydzielonych komorach fermentacyjnych o objętości 5500 m3 każda.

Powstający biogaz spalany jest w  oczyszczalni ścieków w trzech agregatach kogeneracyjnych. Dwóch jednostkach o mocy elektrycznej/cieplnej  odpowiednio 345 i 531 kW każda oraz jednej o mocy elektrycznej/cieplnej równej 400/394 kW.

Kluczowa dla  intensywnego rozwoju spółki na polu efektywności energetycznej była otwartość na współpracę z innymi branżami – energetyczną oraz odpadową. Dzięki zastosowaniu synergii działania między obszarem wodno- -kanalizacyjnym a  wymienionymi wyżej branżami możliwe było osiągnięcie samowystarczalności energetycznej.

Dozowanie odpadowej serwatki

W 2009 roku, po  trzech latach od rozpoczęcia produkcji energii w procesie kogeneracji biogazu, zapoczątkowano doświadczenia z  procesem kofermentacji i dozowaniem odpadowej serwatki.

Stopniowe rozszerzanie wachlarza przyjmowanych do kofermentacji odpadów biodegradowalnych oraz ciągła optymalizacja procesu przyczyniły się do stopniowego wzrostu efektywności produkcji biogazu – od prawie 2,5 mln  m3 w 2009 roku do blisko 6,5 mln m3 w roku 2018.

Aby możliwe było uzyskanie takiego efektu, konieczny był szereg  inwestycji w dodatkową infrastrukturę – w tym zbiorniki magazynowe na odpady, zbiornik magazynowy  biogazu oraz stację pasteryzacji odpadów wymagających obróbki wstępnej. Efektem prowadzonych modernizacji i  optymalizacji procesu było osiągnięcie w 2010 roku samowystarczalności energetycznej.

Ilość biogazu wytwarzanego  przez tyską biogazownię była wystarczająca, aby pokryć zapotrzebowanie oczyszczalni ścieków na energię elektryczną  i ciepło w 100 proc., a w kolejnych latach produkowane były znaczne jego nadwyżki. Duży potencjał  energetyczny tego OZE był przyczynkiem do inwestycji w Wodny Park Tychy (WPT) – drugi obiekt eksploatowany  przez RCGW S.A., którego spółka jest także inwestorem.

WPT został oddany do użytku w maju 2018 roku. Jest to  obiekt innowacyjny nie tylko pod względem zastosowania wielu energooszczędnych rozwiązań, ale przede wszystkim  – ze względu na symbiozę energetyczną, jaka łączy go z oczyszczalnią ścieków Tychy-Urbanowice. Wodny Park Tychy zasilany jest energią z biogazu produkowanego w oczyszczalni. Biogaz transportowany jest dedykowanym  gazociągiem łączącym WPT z oczyszczalnią ścieków.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w najnowszym Rynku Biogazu. Sprawdź poniżej!

Tekst: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach
Zdjęcie: RCGW S.A. Tychy

This post is also available in: polski