Firma Green Energy Sp. z o.o. działająca w sektorze odnawialnych źródeł energii otworzyła 10 listopada biogazownię rolniczą w Krasowie – Częstkach. To już kolejna instalacja w województwie podlaskim, które zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej z biogazu uzyskiwanego z substratów pochodzenia rolnego.

Reklama

Podczas otwarcia biogazowni został odczytany list gratulacyjny Jacka Boguckiego, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi (sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), który w latach 1998 – 2005 był starostą wysokomazowieckim. Odczytany został także list z wyrazami wsparcia, który nadesłał poseł Mieczysław Baszko, były marszałek województwa podlaskiego. Inwestorom pogratulował Marek Kaczyński, wójt gminy Nowe Piekuty.

Biogazownia rolnicza w gminie Nowe Piekuty osiąga moc 0,7 MW (700 kW) i produkuje rocznie ca 5 700 MWh energii elektrycznej oraz ca 23 000 GJ energii cieplnej. Energia ta produkowana jest z pozyskiwanych lokalnie surowców pochodzenia rolnego, kupowanych od miejscowych rolników. Rocznie biogazownia przetworzy ca 34 000 ton substratów, głównie biomasy zielonej (np. kiszonki kukurydzy) oraz gnojowicy. Energia elektryczna wytwarzana w biogazowni sprzedawana jest do sieci przesyłowej i stąd trafia do ponad 6 tys. okolicznych mieszkańców. Biogazownia zbudowana została na działce trwale dzierżawionej od gminy Nowe Piekuty. W biogazowni znalazło zatrudnienie 7 pracowników pochodzących głównie z terenu gminy i powiatu.

Poza energią elektryczną instalacja będzie także wytwarzać nawóz organiczny, którego cechami są bezwonność oraz dobra przyswajalność dla roślin. Nawóz ten już cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych producentów rolnych, a po wzbogaceniu może stać się odrębnym produktem na regionalnym rynku nawozowym.

zdjecie-biogazownia-nowe-piekuty-1

Inwestycja z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowana została z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Koszt brutto instalacji wynosi ponad dziesięć milionów złotych (10,2 mln zł), z czego prawie pięć milionów (4,8 mln zł) pochodziło ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło: Materiały prasowe Green Energy

Zdjęcia: Green Energy

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE