Biogaz w GOZ – utylizacyjna rola biogazowni

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ekonomia cyrkularna), zakłada maksymalizację wykorzystania wprowadzonego do gospodarki surowca. Elementem budowania systemów ekonomii cyrkularnej, może być wykorzystanie instalacji biogazowych. Hierarchia postępowania z odpadami zakłada, że procesy – rozkład beztlenowy, który prowadzi do produkcji biogazu oraz produktu pofermentacyjnego, są traktowane w przepisach UE dotyczących odpadów jak o operacja recyklingu.

Od początku historii człowieka, ukształtował się liniowy system wykorzystania dóbr: surowiec-produkt-odpad lub  inaczej zabierz-wykorzystaj-wyrzuć. Rewolucja przemysłowa nie zmieniła tego podejścia, co doprowadziło do gwałtownego kurczenia się zasobów surowców naturalnych.

Ten sposób podejścia osiąga swoje granice, a dalsza gwałtowna eksploatacja surowców naturalnych, może doprowadzić do unicestwienia cywilizacji. Wzrost zanieczyszczenia środowiska, globalne zmiany klimatu oraz kurczenie się zasobów naturalnych, zwiększa zainteresowanie technologiami przyjaznymi środowisku. Konieczne stało się przemodelowanie podejścia do eksploatacji i wykorzystania surowców – powstała koncepcja maksymalnego ich wykorzystania.


BIOMETAN I BIOGAZ. SPRAWDŹ, CO MUSISZ O NICH WIEDZIEĆ!


Gospodarka o obiegu zamkniętym (ekonomia cyrkularna) jest obecnie bardzo popularną koncepcją promowaną przez Unię Europejską1, rządy wielu krajów i przedsiębiorstw na całym świecie. W założeniu oznacza ona maksymalizację wykorzystania wprowadzonego do gospodarki surowca, poprzez jego całkowite lub wielokrotne wykorzystanie. Technologie kładące nacisk na poszanowanie środowiska naturalnego są jednym z kluczowych elementów wpływających na realizację zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Elementem budowania systemów (gospodarek) o obiegu zamkniętym, może być wykorzystanie instalacji biogazowych, jako elementu przejściowego lub końcowego „życia” wybranych produktów (substratów) organicznych (których budowa oparta jest na węglu organicznym), ulegających biodegradacji i możliwych do wykorzystania w produkcji biogazu.

Hierarchia postępowania z odpadami stanowi podstawę polityki i przepisów UE dotyczących odpadów oraz ma kluczowe znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jej podstawowym celem jest ustalenie kolejności priorytetów, które mają zminimalizować negatywne skutki dla środowiska oraz zoptymalizować efektywne gospodarowanie odpadami w ramach zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania nimi.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w naszym raporcie. Pobierz poniżej – za darmo!

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych przez Biomass Media Group Sp. z o.o. w celu zrealizowania zamówienia oraz dla celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Tekst: dr inż. Marek Kolasiński
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski