Biogaz GOZ

Jakie korzyści przynosi prawidłowe segregowanie odpadów?

Segregowanie odpadów to obowiązek, a nie dobrowolna decyzja. Warto jednak wykonywać tę czynność nie tylko z obawy przed karami, ale również ze świadomością, co...

Biogaz w GOZ – utylizacyjna rola biogazowni

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ekonomia cyrkularna), zakłada maksymalizację wykorzystania wprowadzonego do gospodarki surowca. Elementem budowania systemów ekonomii cyrkularnej, może być wykorzystanie instalacji biogazowych. Hierarchia...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji