Wykorzystanie nieprzetworzonego pofermentu do celów nawozowych jest powszechnie stosowaną praktyką, nie jest ona jednak pozbawiona wad, jak chociażby nieprzyjemnego zapachu. Pracownikom Laboratorium Biomasy, Biogazu i Biopaliw należącego do Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach udało się wyeliminować wszystkie uciążliwości stosowania pofermentu. Z jednoczesnym zachowaniem jego wysokich parametrów nawozowych.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Laboratorium posiada rozliczne kontakty z biogazowniami rolniczymi działającymi na terytorium naszego kraju i poza jego granicami. Duże grono klientów firmy stanowią biogazownie. Zlecają one różnego rodzaju badania substratów, pofermentu, czy czynnej masy fermentacyjnej pod kątem przydatności do procesu czy biogazowydajności.

Reklama

W trakcie wykonywania zleconych analiz często powracającym problemem było znalezienie komercyjnego zastosowania dla pofermentu. Najwłaściwszym kierunkiem wydawało się wykorzystanie jego właściwości nawozowych, jednak z racji płynnej, niestabilnej postaci oraz emitowanych uciążliwości zapachowych stosowanie go poza uprawami rolniczymi w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych biogazowni wydawało się nie mieć sensu.

Należałoby opracować uniwersalną technologię, dzięki której w możliwie tani sposób można by doprowadzić poferment do postaci stałych bezwonnych granul nawozowych. To właśnie zadanie stało się podstawą do realizacji trwającego ponad 2 lata autorskiego projektu badawczego realizowanego przez zespół ekspertów ARR pt. „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego” nr RPSW.01.02.00-26-0005/18, finansowanego w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Bezwonny nawóz mineralno-organiczny

W ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których powstała technologia umożliwiająca wytworzenie ogólnodostępnego produktu w postaci nawozu mineralno-organicznego BIOFARR. Czynnym składnikiem nawozu jest poferment ustabilizowany z wykorzystaniem autorskiej czynnej mieszanki mineralnej skomponowanej z tanich i ogólnodostępnych składników. Dodatek mieszanki mineralnej zapewnia stałą formę nawozu, a jednocześnie całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Dzięki opracowanej technologii, przy użyciu nieszkodliwych dodatków i domieszek, powstał gotowy produkt – w pełni wartościowy nawóz BIOFARR. Charakteryzuje się on nie tylko zwiększoną zawartością związków azotu, potasu, fosforu, magnezu czy samego pH, ale również posiada właściwości grzybobójcze.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Kamil Kot
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE