Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił projekt bezpłatnej pomocy procesowej na etapie sądowym dla konsumentów oszukanych przez nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych.

Reklama

Do jego realizacji zostało wybrane Stowarzyszenie Aquila – organizacja konsumencka współpracująca z UOKiK.

Pamiętaj, że na obronę przed nakazem zapłaty konsument ma tylko 14 dni od dnia, w którym go odebrał. Pomoc Stowarzyszenia Aquila przeznaczona jest tylko dla osób, które zawarły umowę w wyniku działań nieuczciwego sprzedawcy energii elektrycznej, gazu lub usług telekomunikacyjnych. Stowarzyszenie udziela pomocy prawnej na etapie sądowym.

Jak skorzystać z pomocy:
Konsument chcąc uzyskać pomoc powinien zeskanować umowę zawartą z firmą wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy i wysłać na adres kontakt@prawo-konsumenckie.pl.

Ponadto powinien dokładnie opisać całą sprawę, zaznaczając kiedy odebrał pismo z sądu oraz podać numer telefonu kontaktowego. W sytuacji gdy nie dysponuje skanerem, adresem poczty elektronicznej lub dostępem do internetu, może poprosić o pomoc rzecznika konsumentów lub zadzwonić na infolinię konsumencką tel. 801 440 220.
Stowarzyszenie Aquila musi mieć pełnomocnictwo, żeby działać w imieniu konsumenta, dlatego wysyła je w odpowiedzi wraz z umową o darmową pomoc prawną e-mailem lub tradycyjną pocztą.

Otrzymane dokumenty po wydrukowaniu i podpisaniu odsyła się do stowarzyszenia: skan e-mailem, a oryginały pocztą tradycyjną na adres: Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław.
Pomoc jest darmowa, konsument musi jednak wpłacić 37 zł z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i zaliczki na pokrycie kosztów korespondencji. Wpłaconą kwotę odzyska, gdy wygra sprawę. Opłatę uiszcza po otrzymaniu od stowarzyszenia pełnomocnictwa oraz umowy, na numer rachunku Stowarzyszenia Aquila: 38 1750 0012 0000 0000 3898 0033.
Szczegóły akcji dostępne na stronie UOKiK pod linkiem: www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14565.

Źródło: URE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE