Trzeba przyśpieszyć europejską strategię bezpieczeństwa dostaw energii

bezpieczeństwo dostaw energii

Bezpieczeństwo dostaw energii do Europy musi zostać wzmocnione. Kryzys na Ukrainie wywarł bezpośredni wpływ na europejską strategię bezpieczeństwa dostaw energii. A nagłe wstrzymanie dostaw gazu przez Rosję do Polski i Bułgarii tylko podkreśla, że sprawa jest pilna.

Dolf Gielen, Ricardo Gorini, Luis Janeiro i Seán Collins z IRENA przeanalizowali najlepsze opcje. Opierał swoje ustalenia na najnowszym raporcie „World Energy Transitions Outlook”, opublikowanym w marcu. Przedstawia on mapę drogową na najbliższe osiem lat dla decydentów.

Autorzy szczegółowo omawiają krótkoterminowe działania. Takie działania, które obejmują dalszą dywersyfikację importu energii z paliw kopalnych. Jednocześnie zwiększając produkcję gazu w Europie. I tworząc nowe możliwości importowe i zwiększając produkcję gazów cieplarnianych.

Bezpieczeństwo dostaw energii

Jednak dzisiejsza dywersyfikacja źródeł kopalnych nie rozwiązuje zależności od importu ani długoterminowego przejścia na czystą energię. Jedynie strategia oparta na wielokrotnym zwiększaniu dostaw energii ze źródeł odnawialnych, szybkiej elektryfikacji sektorów odbiorców końcowych i efektywności energetycznej może zapewnić znaczną część redukcji emisji potrzebnych do walki ze zmianami klimatu w perspektywie średnio- i długoterminowej. Europa dysponuje ogromnym potencjałem energii odnawialnej, który należy wykorzystać, teraz szybciej niż kiedykolwiek.

Zakłócenia w dostawach gazu do Bułgarii i Polski uwypukliły obecne wyzwania w zakresie polityki bezpieczeństwa energetycznego. Kryzys na Ukrainie zmienił priorytety polityki energetycznej w Europie, zwracając znacznie większą uwagę na krótkoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii i koncentrując się na nowych drogach dostaw paliw kopalnych, przy czym szczególnie wymagającym aspektem jest dostawa gazu ziemnego. Te nowe priorytety współgrają z ambicjami w zakresie dekarbonizacji na lata 2030 i 2050 i mogą spowodować zmianę kierunku strategicznego.

Raport IRENA World Energy Transitions Outlook bada nowe zagadnienia geopolityczne, takie jak handel wodorem i dostawy materiałów krytycznych, które znajdują się obecnie w centrum uwagi. Analiza skupia się na roli odnawialnych źródeł energii w przyspieszonej transformacji energetycznej w Europie oraz sposobach projektowania strategii łączących aspekty dekarbonizacji i bezpieczeństwa energetycznego. Warto przeczytać.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: energypost.eu
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski

bem