Baltpool otwiera jeszcze więcej możliwości dla uczestników giełdy biomasy

Giełda biomasy Baltpool

Stale rozwijająca się międzynarodowa giełda biomasy Baltpool oferuje producentom z Polski i regionu bałtyckiego coraz więcej możliwości rozwoju. Dotyczy to zarówno zwiększania wolumenu handlu produktami z biomasy, jak i rozszerzania zasięgu o kolejne rynki międzynarodowe.

W marcu spółka Baltpool rozpoczęła handel biomasą w portach regionu Morza Bałtyckiego, krajów skandynawskich i Polski. Od marca firma wprowadza równie ż na giełdę biomasy produkty z drewna pochodzącego z recyklingu.

Wykorzystanie statków handlowych do obrotu biomasą ma oferować uczestnikom giełdy możliwość zwiększenia wolumenu sprzedaży biomasy za granicę. Jednocześnie handel biomasą z drewna pochodzącego z recyklingu pozwoli różnym firmom zajmującym się gospodarką odpadami budowlanymi i przemysłowymi uczestniczyć w aukcjach związanych z handlem biomasą. I oferować tego typu produkty producentom energii i ciepła działającym w regionach Bałtyku i Skandynawii.

Rozpoczął się handel biomasą w portach

– Handel biomasą z wykorzystaniem statków odbywa się w normalny sposób, na platformie Baltpool, zgodnie ze standardowymi zasadami handlu. Teraz jednak uczestnicy mogą również zarejestrować swoje obiekty handlowe w portach. A także realizować transakcje kupna i sprzedaży biomasy z wykorzystaniem statków. Jest to szczególnie istotne dla producentów biomasy w Polsce i krajach bałtyckich oraz dla kupców ze Skandynawii. Ci ostatni nabywają we wspomnianych krajach około 30-50 proc. biomasy, która następnie wykorzystywana jest w regionie skandynawskim – mówi Andrius Smaliukas, prezes zarządu Baltpool Biomass Exchange.

Handel za pośrednictwem giełdy Baltpool będzie odbywał się teraz we wszystkich portach regionu Morza Bałtyckiego, krajów skandynawskich i Polski. W portach mogą być sprzedawane wszystkie produkty z biomasy, tak jak ma to miejsce w przypadku normalnego handlu biomasą. Handel odbywa się zgodnie z warunkami Incoterms 2020 FOB i CIF.

– Stwarzamy doskonałą okazję dla producentów z Polski i regionu Morza Bałtyckiego do bezpośredniej sprzedaży biomasy kupcom skandynawskim. Co więcej, rynek skandynawski zyskuje dodatkowe, niezawodne i zrównoważone kanały dostaw biomasy z krajów bałtyckich. Ponieważ Baltpool zapewnia przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji – mówi prezes giełdy biomasy.


BALTPOOL – CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT


Kolejną innowacją oferowaną przez Baltpool jest handel biomasą z drewna pochodzącego z recyklingu (odpadów drzewnych).

– Rozpoczynając handel biomasą w postaci odpadu drzewnego z recyklingu umożliwiliśmy odbiorcom z różnych krajów zakup tańszego rodzaju biomasy na naszych aukcjach giełdowych. Dzięki temu firmy wykorzystujące biomasę do produkcji energii są w stanie oferować lepsze ceny ogrzewania i produkcji energii elektrycznej. Sprzedawcy drewna z recyklingu będą mieli teraz do dyspozycji dodatkowy kanał sprzedaży. Co więcej, będą mieli możliwość eksportu odpadów drzewnych do innych krajów, poszerzając w ten sposób zarówno zakres geograficzny swojej działalności, jak i ofertę produktową – mówi Andrius Smaliukas, prezes zarządu Baltpool Biomass Exchange.

Drewno pochodzące z recyklingu

Wszyscy uczestnicy giełdy z różnych krajów mogą teraz kupować i sprzedawać na giełdzie biomasę z drewna pochodzącego z recyklingu. Dzięki standaryzacji specyfikacji oferowanych produktów w oparciu o wymagania różnych krajów nadbałtyckich i skandynawskich, Baltpool umożliwił firmom handel odpadami drzewnymi na przejrzystych zasadach.

– Od pewnego czasu czuliśmy potrzebę uruchomienia handlu biomasą drzewną pochodzącą z recyklingu. Prośby o zapewnienie takiej możliwości otrzymywaliśmy zarówno od kupujących, jak i sprzedających, szczególnie z krajów bałtyckich i skandynawskich. Rynek handlu drewnem z recyklingu rośnie, a wolumen tego typu handlu jest dość duży. Jako jedyni w Europie zajmujemy się standaryzacją produktów z biomasy. A teraz z powodzeniem wykorzystujemy to doświadczenie w sektorze drewna pochodzącego z recyklingu. W ten sposób chcemy ułatwić pochodzącym z różnych krajów uczestnikom rynku zawieranie międzynarodowych kontraktów na zakup i sprzedaż biomasy drzewnej z recyklingu. Odbywa się to za pośrednictwem scentralizowanego systemu e-commerce Baltpool – mówi A. Smaliukas.

Oczekujemy, że nabywcami produktów z drewna z recyklingu będą głównie producenci energii z krajów nadbałtyckich i skandynawskich, których kotły są przystosowane do tego rodzaju biomasy. Z kolei sprzedawcami mają być firmy zajmujące się gospodarką odpadami budowlanymi i przemysłowymi, posiadające niezbędne certyfikaty i pozwolenia. Minimalna ilość drewna z recyklingu w obrocie na giełdzie Baltpool wynosi 70 MWh, czyli około 24 ton. Giełda Baltpool obejmuje również handel zrębkami drzewnymi, pelletem drzewnym, torfem opałowym i ligniną. W 2020 roku na giełdzie zawarto 5 629 kontraktów i sprzedano 5,5 TWh biomasy. Wartość zawartych kontraktów wyniosła 54,9 mln euro.

O Baltpool

Baltpool jest międzynarodową giełdą biomasy, działającą na Litwie, Łotwie, w Estonii, Polsce, Danii, Finlandii i Szwecji. Na Litwie Baltpool organizuje również aukcje sprzedaży drewna i surowców grzewczych. Zarządza także funduszami na rzecz zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych. Firma należy do grupy przedsiębiorstw EPSO-G. Obecnie w giełdzie biomasy bierze udział 435 uczestników z różnych krajów.

www.baltpool.eu

biomass@baltpool.eu

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski