W lipcu ruszy 10 konkursów z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. O dofinansowania swoich projektów mogą ubiegać się beneficjenci z terenu Małopolski Zachodniej.

Dofinansowania dla Małopolski Zachodniej

W ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) ogłoszono nabór na projekty związane z rozwojem niebiesko-zielonej infrastruktury, czyli elementów, które mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych przy zachowaniu korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych (np. parki, ogrody deszczowe, zielone dachy, stojaki na rowery, obiekty małej architektury np. mini tężnie). Budżet konkursu to 41,1 mln zł.

Reklama

Drugi nabór dotyczy ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Dotacje przeznaczone będą na inicjatywy, których celem jest ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, w tym rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Budżet konkursu wynosi 10,2 mln zł.


Czytaj również: Poznaniacy mogą składać wnioski o dotacje w programie „Ciepłe mieszkanie”. Jest dofinansowanie do kotłów pelletowych.


Działania związane z OZE

Kolejny konkurs dotyczy działań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i rozwojem obszarów zrównoważonych energetycznie.

– Zaplanowano wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią, np. kolektory słoneczne, fotowoltaika, geotermia, pompy ciepła – wyjaśnił samorząd Małopolski.

Nabór związany jest również z rozwojem wspólnot energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, np. klastrów energii czy spółdzielni energetycznych. Wsparcie może obejmować przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania, monitorowania, zarządzania w ramach danego podmiotu. Budżet konkursu to 54,8 mln zł.


Czytaj również: Rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w inteligentne sieci energetyczne


Rozwój firm wspierających sprawiedliwą transformację

Kolejny lipcowy nabór dotyczy rozwoju firm wspierających sprawiedliwą transformację. Dotacje będą przeznaczone na inwestycje rozwojowe (produkcyjne, logistyczne, B+R, w zakresie ograniczania powstawiania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności firmy lub tworzenia nowych miejsc pracy. Budżet tego naboru to 141,7 mln zł.

Szczegółowy harmonogram tegorocznych naborów w województwie małopolskim jest dostępny na stronie internetowej.

Biomasa w ciepłownictwie i energetyce

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: Samorząd województwa małopolskiego

zdjęcie: pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE